Stikstofdepositie+daalt+in+en+rond+Natura%2Dgebieden
Nieuws
© Mike Schellart

Stikstofdepositie daalt in en rond Natura-gebieden

De berekende stikstofdepositie daalt nu en in de toekomst, ook als boeren die in en rond Natura 2000-gebieden zitten, de beschikbare ruimte benutten.

Dat blijkt uit de eerste monitoringsrapportage stikstof van het RIVM. De resultaten zijn in lijn met de prognoses die zijn gemaakt op het moment dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking trad.

De berekende daling is nog niet overal terug te zien in de metingen van de ammoniakconcentraties van de afgelopen jaren. In delen van Nederland wordt op basis van de metingen zelfs een stijgende trend waargenomen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoekt het RIVM het verschil tussen de berekeningen en de metingen.

Trends

Met de PAS-stikstofmonitoring van het RIVM worden de resultaten van de PAS nauwkeurig gevolgd. Deze monitor geeft onder meer inzicht in de trends van de stikstofemissie- en depositie en de beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte.

De monitoring is van belang omdat alle betrokken partijen willen volgen of het PAS het beoogde effect heeft: ruimte voor economische ontwikkeling (boeren), verbetering van de natuurkwaliteit en minder stikstofdepositie.

Weer

 • Vrijdag
  21° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 13°
  35 %
 • Zondag
  25° / 16°
  40 %
Meer weer