GS+Brabant+zetten+familiebedrijf+op+de+tocht
Nieuws
© Twan Wiermans

GS Brabant zetten familiebedrijf op de tocht

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zetten het voortbestaan van honderden boerenfamiliebedrijven op het spel. Dat stelt ZLTO naar aanleiding van een voorstel van GS aan Provinciale Staten over het stikstofbeleid.

ZLTO vindt dat Gedeputeerde Staten selectief 'winkelen' uit de voorstellen van de maatschappelijke dialoog. GS halen einddoelen van stikstofbeleid acht jaar naar voren, ze stimuleren grootschaligheid en dwingen daarmee familiebedrijven vroegtijdig een einde te maken aan hun bedrijf.

'Dit is onethisch en onacceptabel. Laten we de trekkers maar alvast klaarzetten', reageert ZLTO-voorzitter Hans Huijbers.

Op initiatief van het provinciebestuur is de afgelopen maanden met veel boeren en burgers gesproken over een nieuw mestbeleid. Er was een gezamenlijk doel om te praten over mestbewerking als onderdeel van een volhoudbare veehouderij die kringlopen sluit en bijdraagt aan de energietransitie en vermindering van emissies.

Boertjepestenbeleid

'In deze dialoog zijn betekenisvolle stappen gezet. Over veel onderdelen is ZLTO positief, bijvoorbeeld over de vergunningverlening voor mestverwerking', zegt Huijbers. 'Ook het aantal dieren was voor boeren in die dialoog bespreekbaar. Maar we zien dit onvoldoende terug in het voorstel aan Provinciale Staten. Het moet eens afgelopen zijn met het boertjepestenbeleid.'

De voorstellen van GS voor het stikstofbeleid hebben volgens ZLTO ongewenste effecten, zoals verdere concentratie, kostprijsverhoging en ongewenste schaalvergroting. Het gaat om het aanscherpen van de emissiereducerende eisen, het loslaten van interne staldering binnen bedrijven en het naar voren halen van de uiterste termijn waarop verouderde stallen aan de eisen in de verordening moeten voldoen.

Volgens Huijbers is het de tweede keer dat GS zonder overleg het beleid over stikstof aanscherpen. 'Dit kan verstrekkende gevolgen hebben: honderden boerenfamiliebedrijven gaan over de kop als zij acht jaar eerder dan afgesproken grote investeringen moeten doen, terwijl de stikstofuitstoot door de vergunde stalemissies volgens afspraak, gestaag terugloopt. De sociale gevolgen van deze maatregelen zijn onverteerbaar. GS sturen aan op een kille sanering.'

De afgelopen zes jaar heeft de veehouderij in Noord-Brabant tientallen miljoenen euro's extra geïnvesteerd in nieuwe technieken om de emissies sneller te laten dalen dan in de rest van Nederland. In het convenant was de afspraak gemaakt dat in achttien jaar tijd de vergunde emissies met 50 procent zouden afnemen.

De afgelopen zes jaar zijn de vergunde stalemissies met 17 procent gedaald. Met name in de varkenshouderij zijn de stalemissies hard naar beneden gegaan. De provincie werpt tegen dat dit een berekende emissie is en niet de werkelijkheid. 'Metingen van RIVM laten nagenoeg geen vermindering zien van de depositie van stikstof in Natura 2000 gebieden. Op basis hiervan concluderen we dat aanpassing van de Verordening Stikstof noodzakelijk is', reageert provinciewoordvoerder Jean-Louis Kop.

GS stellen voor dat boeren die willen ontwikkelen daarvoor ruimte moeten kopen bij boeren die stoppen. Over dit stalderen is ZLTO kritisch. 'Wij stellen GS voor om de staldering eerst maar eens aan een 'botsproef' te onderwerpen.'

GS vinden dat het voorstel niet in strijd is met de resultaten van de mestdialogen. 'De mestdialoog was gericht op het samen zoeken naar oplossingen voor de mestproblematiek.'
Volgens de woordvoerder blijft het doel van de stikstofverordening dat alle bedrijven uiterlijk in 2028 aan de eisen moeten voldoen, gehandhaafd. 'Wat er verandert, is dat we willen dat er sneller een grote stap wordt gezet. We denken aan 2020.'

De provincie erkent dat een wijziging van de Verordening Stikstof consequenties heeft voor de landbouwsector. De verwachte effecten worden in de komende maanden in beeld gebracht.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  19° / 9°
  40 %
 • Zondag
  19° / 10°
  10 %
 • Maandag
  21° / 8°
  10 %
Meer weer