Weidevogelstand+Friesland+staat+onder+druk
Achtergrond
© Persbureau Noordoost

Weidevogelstand Friesland staat onder druk

De weidevogelstand in gebieden met agrarisch natuurbeheer lijkt na negen jaar stabilisatie vorig jaar licht achteruit te zijn gegaan in Friesland. 'Weidevogels staan verder onder druk ondanks gebiedsgerichte aanpak. Een trieste conclusie', stelt het Kollektivenberied Fryslân (KBF).

De grutto is de signaalvogel voor provincie Fryslân. Vorig jaar werden 6.400 paren geteld op beheerde agrarische weilanden. De populaties scholeksters en kieviten daalden fors. De tureluur bleef stabiel.

Een zorgelijke ontwikkeling, stelt ook onderzoeker Ernst Oosterveld van Altenburg & Wymenga. Niet alleen de uitzonderlijke predatiedruk vanwege de grote hoeveelheden muizen en het koude voorjaar zijn hier oorzaken van. Ook het leefgebied van de weidevogels laat te wensen over, is zijn mening.

Kruidenrijk grasland

Hierdoor overleefden veel kuikens het niet, bleek eerder al uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in Zuidwest-Friesland. 'Nog te weinig, ik schat een kwart, uitgesteld maailand is kruidenrijk grasland. Het is niet het allerbeste kuikenland. Er wordt in de praktijk nog te veel bemest.'

Ook met kruidenrijk grasland kun je met aangepaste bedrijfsvoering een goed rendement halen

Ernst Oosterveld, onderzoeker Altenburg en Wymenga

Volgens Oosterveld zit het nog te weinig tussen de oren bij boeren dat ook koeien baat hebben bij kruidenrijk grasland in hun rantsoen.
'Kruidenrijk grasland wordt nog te vaak als apenland gezien. Je bent geen goede boer als je dat hebt. Maar dat beeld moet echt bijgesteld worden. Ook met kruidenrijk grasland kun je met aangepaste bedrijfsvoering een goed rendement halen. Collectieven zetten hier ook wel op in, maar de beeldvorming veranderen, dat is een taai proces.'

Weerstand

Oosterveld vindt dat kruidenrijk grasland de beste garantie is voor kuikens om weerstand te bieden tegen predatoren. 'Ze kunnen er bij daglicht een paar uur foerageren. Wanneer ze voldoende binnenkrijgen, kunnen ze zich verstoppen voor een buizerd of vos.'

Het KBF stelt dat het agrarisch natuur- en landschapbeheer 'volledig aan de eisen van het Natuurbeheerplan' voldoet. 'Het biotoopfoerageergebied in de weidevogelmozaïeken van het agrarisch natuurbeheer ligt op 20 procent, 27 procent zijn percelen met beheer voor broed- en opgroeibiotoop. Nat biotoop moet minimaal 1 procent bedragen en de collectieven realiseren gezamenlijk gemiddeld ruim 6 procent nat biotoop.'

Kuikenoverleving

Ook het KBF maakt zich zorgen over de kuikenoverleving. 'Na de tweede alarmronde is het heel stil. De vluchtranden zijn snelwegen voor roofvogels geworden ', stellen voorzitter Wilco de Jong en secretaris Ingrid van Huizen.

Het gaat dit jaar vooral om het inzetten op voldoende kuikenland en nog meer vernatting door een hoger waterpeil. In 2016 legden zo'n tweehonderd boeren al ruim 100 hectare plasdras aan.

Minder predatoren

Oosterveld verwacht dat het aantal predatoren deze winter daalt, waardoor het broedseizoen van 2017 en de kuikenoverleving betere resultaten kunnen opleveren. 'De muizenplaag is voorbij, waarmee ook het aantal predatoren afneemt.'

Weer

 • Zaterdag
  24° / 8°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
 • Maandag
  24° / 10°
  10 %
Meer weer