Subsidie+voor+projecten+weidevogelzuivel
Achtergrond
© Peter Smit

Subsidie voor projecten weidevogelzuivel

De subsidiepot van 250 duizend euro is verdeeld over zeven projecten voor het op de markt brengen van weidevogelvriendelijke zuivelproducten. In totaal werden er veertien aanvragen ingediend.

De subsidieregeling van ZuivelNL is onderdeel van het projectplan Duurzame Melkveehouderij 2016. De aanvraagperiode liep van 15 mei tot 30 juni 2016.

De adviescommissie beoordeelde de aanvragen op de criteria uitwerking voorstel, vogelvriendelijkheid, haalbaarheid en marktpotentieel.

Ambitie

Het beschikbare budget van in totaal een kwart miljoen euro is verdeeld over drie collectieve projecten. Dit zijn het samenwerkingsverband tussen NoorderlandMelk en Boerengilde die onlangs het zuivelmerk Weide Weelde lanceerde, de Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer De Amstel en Weerribben Zuivel. Daarnaast ontvangen ook vier projecten van individuele melkveehouders een subsidie.

De toegewezen projecten hebben volgens ZuivelNL allemaal de ambitie om met een vogel- en natuurvriendelijke bedrijfsvoering een bedrijfseconomische basis te leggen onder een eigen lijn zuivelproducten.

Variatie

De projecten kennen een grote variatie in marktaanpak en doelgroep. Volgens ZuivelNL draagt dit bij aan het in kaart brengen van het marktpotentieel van weidevogelvriendelijke zuivelproducten. Een dergelijke bedrijfsvoering kan een goede rol spelen bij het behoud van weidevogels en biodiversiteit in de Nederlandse melkveehouderij, aldus ZuivelNL.

Bekijk meer over: