Derde+van+alle+leefgebied+wordt+bedreigd
Nieuws
© provincie Zuid-Holland

Derde van alle leefgebied wordt bedreigd

Van de 91 Europees bedreigde natuurgebieden komen er 43 in Nederland voor. Het gaat om voedselrijke dotterbloemhooilanden, zoetwatergetijdenrivieren, kalkmoerassen en extensief beheerde akkers.

Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek naar de toestand van 480 habitats in 35 landen van Europa. Zo'n driehonderd experts deden daaraan mee, onder wie projectleider John Janssen van Wageningen Environmental Research. Zij stelden een Rode Lijst met bedreigde habitats op.

'De uitkomsten zijn verontrustend', concludeert Janssen. Meer dan een derde van alle leefgebieden op het land is volgens hem momenteel bedreigd. Het gaat hierbij om meer dan twee derde van alle venen, meer dan de helft van alle soorten grasland en meer dan de helft van de meren, rivieren en kusthabitats. Bossen, heiden en struwelen, en stenige habitats staan er wat beter voor.

Oorzaken

'De Europese habitats gaan achteruit in oppervlakte en kwaliteit door diverse oorzaken. Intensivering van de landbouw en het verlaten van traditionele graasgebieden en hooilanden, ontwatering en vervuiling, invasieve exoten, verstedelijking en aanleg van infrastructuur zijn ernstige bedreigingen voor terrestrische habitats', zegt Janssen.

'Op zee vormen vervuiling, eutrofiëring, destructieve vormen van visserij en de aanleg van kustverdedigingen de grootste bedreigingen. Sommige negatieve effecten van klimaatverandering zijn al zichtbaar in zee en op land en deze zullen in de toekomst erger worden', aldus de onderzoeker.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 12°
  10 %
 • Woensdag
  25° / 15°
  20 %
Meer weer