Vakmanschap+voorop+bij+Actieprogramma+Nitraat
Nieuws
© Arno de Snoo

Vakmanschap voorop bij Actieprogramma Nitraat

LTO Nederland wil dat het kabinet het vakmanschap van de boer, goed bodembeheer en gebiedsgericht maatwerk centraal stelt bij de invulling van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

De Tweede Kamer kijkt op 17 januari via een schriftelijke overlegronde vooruit naar deze richtlijn. Om aan de regelgeving van de Nitraatrichtlijn te voldoen, moeten Europese lidstaten eens in de vier jaar een Actieprogramma formuleren. Het huidige programma en de daarop gebaseerde derogatie lopen tot en met 2017.

Pas als Brussel akkoord is met actieprogramma, gaan de onderhandelingen in voor de nieuwe derogatie. LTO zet in op behoud van de derogatie 2018-2022 voor de melkveehouderij, nieuwe derogatiemogelijkheden voor plantaardige teelten en afschaffen van het fosfaatplafond als voorwaarde voor toekomstige derogaties.

Verantwoordelijkheid

LTO stelt nadrukkelijk dat ze niet pleit voor een aanscherping van normen, maar een inzet op goede landbouwpraktijk, goed bodembeheer en gebiedsgericht maatwerk. Verder wil LTO zo snel mogelijk toe naar individuele verantwoording op basis van bedrijfsspecifieke managementsystemen.

LTO ziet dit bijvoorbeeld terug in het feit dat staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) wil nadenken over verschuiving van de uitrijperiode van drijfmest op bouwland. Ook het bevorderen van groenbemesters en vanggewassen onder bijvoorbeeld mais, en meer ruimte voor precisiebemesting en equivalentie ziet LTO als ruimte voor boeren om hun kennis en kunde te benutten – met oog voor de omgeving.

Kringloopwijzer

Verder is gebiedsgericht maatwerk nodig omdat de bronnen van nutriëntenbelasting voor het oppervlaktewater per gebied enorm kunnen verschillen. Dat maatwerk moet zijn beslag krijgen via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Daarnaast wil LTO zo snel mogelijk toe naar individuele verantwoording op basis van bedrijfsspecifieke managementsystemen, zoals de KringloopWijzer.

Mestverwerking

LTO heeft zorgen over de verhoging van de mestverwerkingspercentages voor veehouders in de regio's Oost en Zuid, die zijn verhoogd naar respectievelijk 52 procent (was 35) en 59 procent (was 55).

LTO constateert dat de benodigde verwerkingscapaciteit om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, nog niet altijd operationeel is. Een deel van de mestverwerkers heeft problemen op het punt van de vergunningen en/of financiële problemen. Een forse impuls is nodig om de benodigde capaciteit voor mestverwerking vrij te maken.

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer