LTO kraakt opzet van rietproef Lauwersmeer

Als waterschap Noorderzijlvest vasthoudt aan de proef met peilverhoging van het Lauwersmeer, stapt LTO Noord naar de Raad van State.

LTO+kraakt+opzet+van+rietproef+Lauwersmeer
© Roel Dijkstra

Onderzoek dat LTO Noord liet uitvoeren door hydrologisch adviesbureau Acacia Water wijst volgens regiobestuurder Tineke de Vries uit dat de proef in strijd is met de Waterwet. 'Argumenten die we al twee jaar constant hebben aangedragen, worden door hen bevestigd. Punt is dat we niet weten wat er gebeurt als het peil wordt opgezet.'

LTO Noord uit in een zienswijze voor de commissie bezwaar en beroepschriften van het waterschap daarom forse kritiek op de proef van waterschap Noorderzijlvest. Volgens de belangenorganisatie botst de opzet van de rietproef met onderdelen van de Waterwet waarin de doelstellingen voor een goed waterbeheer staan omschreven. Het gaat dan om zaken als het voorkomen of beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. Ook de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit zijn volgens LTO Noord niet gegarandeerd.

Analyse

Acacia Water dat het onderzoek analyseerde dat aan de basis ligt van de vergunningverlening voor de proef, laat weinig heel van het project. Modelberekeningen die het waterschap uitvoerde, geven een veel te algemeen beeld van de effecten van de proef. Ze zijn te grof om op perceelsniveau de te verwachten schade te kunnen inschatten.

Ook is geen nulmeting uitgevoerd, zodat het voor grondgebruikers ondoenlijk wordt om later schade te kunnen claimen. Acacia Water constateert dat de effecten van de peilopzet van het Lauwersmeer summier en niet goed onderbouwd staan omschreven. Het gaat daarbij om toename van de afvoer, verhoging van de grondwaterstanden en verzilting van het grondwater.

Geen goed beeld

'Deze effecten kunnen gering zijn, maar belanghebbenden kunnen zich zo geen goed beeld vormen van eventuele schades of erop anticiperen. Ook wordt niet duidelijk wat het effect is op de kwaliteit van de aangrenzende percelen. Dit is wat ons betreft in strijd met de doelstellingen in de Waterwet', stelt LTO Noord in haar zienswijze.

Een ander tekort is volgens LTO Noord dat er voorafgaand geen nulmeting is uitgevoerd om de waterhuishouding rond de landbouwpercelen in en rond het Lauwersmeer in beeld te brengen.

Daarnaast is een systeem van monitoring in de ogen van de organisatie onvoldoende uitgewerkt. 'Dit zal het toepassen van een schaderegeling bemoeilijken, zo niet onmogelijk maken.'

Trends

Alleen met een nulmeting die minstens een jaar van tevoren is uitgevoerd, zijn veranderingen en trends vast te stellen. Op perceelsniveau moeten daarvoor in het veld analyses worden gemaakt. 'Anders kunnen de chemische en ecologische gevolgen van de proef niet worden aangetoond.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  2° / -3°
  60 %
 • Maandag
  3° / -1°
  40 %
 • Dinsdag
  1° / 0°
  85 %
Meer weer