Van Dam belooft onderzoek naar bodemverbeteraars

De regering zal onderzoek laten doen naar het gebruik van bodemverbeteraars zonder dat het de mestplaatsingsruimte beinvloedt. Een ruime meerderheid van de Kamer steunt een motie van CDA, SGP en VVD die daar om vraagt. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) heeft al beloofd er mee aan de slag te gaan.

Van+Dam+belooft+onderzoek+naar+bodemverbeteraars
© Dirk Hol

De motie, ingediend tijdens het debat over de landbouwbegroting voor 2017, is een gevolg van het rondetafelgesprek dat de Kamer onlangs hield over bodemvruchtbaarheid en bodembeheer. Daar maakten vertegenwoordigers van de sector, waaronder LTO-bestuurder Hans Huijbers, duidelijk dat boeren en tuinders goed voor de bodem willen zorgen.

Zesde Actieprogramma

Het verhogen van het gehalte organische stof wordt echter in de weg gezeten voor de regelgeving voor het gebruik van dierlijke mest. Daarom heeft de Kamer duidelijk gemaakt dat het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn agrariërs dergelijke belemmeringen moet wegnemen. Dat kan onder meer door naast de gebruikelijke dierlijke mest ook ruimte te geven voor het gebruik van organische stoffen als bodemverbeteraar.

Van Dam is bereid om onderzoek te starten dat aanpassing van de regels kan onderbouwen. 'Het is nog te vroeg om bijvoorbeeld pluskwaliteit compost helemaal niet mee te tellen in de mestboekhouding, maar ik ben graag bereid om daar naar te kijken', aldus de staatssecretaris.

Mededingingsregels

Bij de stemmingen dinsdag is verder een motie aangenomen die het kabinet vraagt om in Brussel proactief te pleiten voor verduidelijking en verruiming van de mededingingsregels. Nederland zou daar zwaar op moeten inzetten bij de onderhandelingen voor de komende hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), aldus de motie van CDA, SGP en PVV.

Van Dam benadrukte dat hij onlangs in de Landbouwraad al heeft gezegd dat de Europese Commissie aan de slag moet met de spanning tussen het mededingingsrecht en met de mogelijkheden voor boeren om zich te organiseren en om in georganiseerd verband afspraken te maken. Hij wil het mededingingsbeleid ook meenemen in de discussie over het GLB na 2020.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  22° / 16°
  80 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  80 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
Meer weer