Drie+kistenwassers+gaan+voor+schoner+werk
Nieuws
© Koos van der Spek

Drie kistenwassers gaan voor schoner werk

Een commissie heeft drie machinebouwers geselecteerd voor deelname aan project 'Doorontwikkeling, voorlichting en demonstratie kuubskistenreiniging'.

Het project streeft met (zo goed als) gesloten kistenreinigingssystemen naar minder restwater en geen lozingen.

De drie machinebouwers zijn Mechatec uit Tollebeek, Agro ProcestTechniek/Renne uit Sneek en Veenma Mechanisatie uit Dokkum.

Kansrijk

De commissie van deskundigen is van mening dat deze drie bedrijven het meest kansrijk zijn op het gebied van praktische toepasbaarheid, milieueffecten en kosten.

Met de feedback van de commissie gaan de drie geselecteerde bedrijven nu verder aan de slag bij het ontwikkelen en demonstreren van (zo goed als) gesloten reinigingssystemen.

Spoelwater

In het kader van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer heeft LTO Noord het initiatief genomen om te komen tot een ander systeem van kistenreiniging.

Door voorlichting en demonstraties laten het project zien welke keuzemogelijkheden boeren en tuinders hebben om binnen de kaders van wet- en regelgeving de kisten te reinigen.

Wat mag wel en wat niet

Wat mag wel, wat mag niet en hoe is emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte water te voorkomen? Een gesloten kistenreinigingssysteem is één van die mogelijkheden.

De komende weken wordt er op verschillende bijeenkomsten voor akkerbouwers, fruit-, bollen- en groentetelers aandacht gevraagd voor het reinigen van (kuubs)kisten.

Weer

 • Donderdag
  6° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  6° / 3°
  70 %
 • Zaterdag
  5° / 1°
  20 %
Meer weer