Klimaatverandering+biedt+kansen+voor+boer
Nieuws
© Waterschap Rivierenland

Klimaatverandering biedt kansen voor boer

De verandering van het klimaat brengt ook kansen voor boeren. Planten kunnen beter groeien, het groeiseizoen is langer en kassen hoeven minder gestookt te worden.

Dat zei projectleider Janette Bessembinder van het KNMI tijdens de LTO-bijeenkomst 'Klimaatadaptatie Water en Bodem' in Utrecht, waar LTO-beleidsadviseur Kees van Rooijen afscheid nam. Hij gaat met pensioen.

'De temperatuur stijgt, de zeespiegel stijgt, er komt meer hagel en onweer en meer extreme buien het hele jaar door. De zomers worden of droger of natter', aldus Bessembinder. 'Dat heeft consequenties voor de agrarische wereld.'

Voor- en nadelen

Ze gaf vervolgens aan dat het groeiseizoen langer wordt, gewassen sneller groeien sneller en kassen minder bestookt hoeven te worden.
Wel neemt kans op ziekten en plagen toe, komt er meer CO2 in de atmosfeer en is er een grotere kans op overstromingen. De vraag naar zoet water zal volgens de KNMI-projectleider wel toenemen.

'Neem bijvoorbeeld gras. Het groeiseizoen begint nu rond 10 april. In 2050 is dat begin maart', aldus Bessembinder. 'Het aantal dagen dat de temperatuur 30 graden bedraagt, is enkele dagen per jaar. In 2050 zijn dat meer dan 30 dagen. Dit is geen gemiddelde maar een maximum overigens.'

Kansen

Ook onderzoeker Maryia Mandryk van Wageningen UR komt in haar recente verschenen proefschrift tot de conclusie dat de klimaatverandering kansen biedt voor agrariërs. Zij deed onderzoek naar klimaatveranderingen bij akkerbouwers in Flevoland.

'Een geleidelijke, gematigde verandering kan positieve effecten hebben voor de akkerbouw. Bij hogere temperaturen en meer CO2 in de lucht kunnen planten beter groeien. Dat zal zorgen voor betere oogsten', aldus Mandryk in Trouw.

Ze voegt daaraan toe dat de klimaatverandering ook risico's met zich meebrengen. Zo moet er voldoende water beschikbaar zijn en moeten agrariërs ervoor zorgen dat ze de bodem niet uitputten.

Bodem

Tijdens de LTO-bijeenkomst in Utrecht hamerde senior-onderzoeker Nick van Eekeren van Louis Bolk Instituut erop dat er in de bodem zowel voor de boer als het waterschap nog veel winst is te halen. 'Een goede bodembiodiversiteit kan de waterinfiltratie in de landbouw verdubbelen.'

Ook voor boeren is de winst groot. Een betere bodem levert onder meer minder uitspoeling van nutriënten en hogere opbrengst op. Hij roept boeren dan ook vaker 'de kop in de grond te steken'.

Zo'n 25 procent is al bezig met bodemverbetering, maar zo'n 75 procent nog niet, constateert Van Eekeren. 'Zou iedereen dat doen, dan kunnen we het hele koolstof-opslagprobleem oplossen.'

DAW

Ook LTO Nederland roept boeren op met klimaatverandering aan de slag te gaan. Op dit moment lopen zo'n dertig projecten onder de noemer Deltaplan Agrarisch Water. Daarnaast zijn er zo'n honderd initiatieven in voorbereiding.

Projectleider Geert de Groot wil dat aantal opschalen naar driehonderd in 2017. Dit om de doelstelling om 2027 alle knelpunten die zijn omschreven in de Kaderrichtlijn Water op te lossen. 'We hebben echter wel financiering nodig om de projecten in beweging te zetten. We zijn daarover in gesprek met de waterschappen.'

Weer

 • Maandag
  19° / 12°
  40 %
 • Dinsdag
  19° / 13°
  70 %
 • Woensdag
  17° / 11°
  60 %
Meer weer