In+Drenthe+8+miljoen+euro+beschikbaar+voor+uitvoering+DAW
Nieuws
© Freelancer

In Drenthe 8 miljoen euro beschikbaar voor uitvoering DAW

De provincie Drenthe en de Drentse waterschappen stellen 8 miljoen euro beschikbaar voor projecten op het boerenbedrijf die de waterkwaliteit verbeteren. De uitvoering ervan gebeurt samen met LTO in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

De provincie Drenthe en de waterschappen trekken elk 4 miljoen euro uit voor het gezamenlijk verbeteren van de waterhuishouding. Maandag is een bestuursovereenkomst getekend waarin de bijdragen van zijn vastgelegd. Drenthe vervult hiermee een voortrekkersrol in de uitrol van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer dat LTO samen met de Unie van Waterschappen opstelde.

Projecten op boerenbedrijf

De middelen die de provincie en de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta beschikbaar stellen, zijn bedoeld voor projecten op het boerenbedrijf. Het gaat om het verbeteren van de waterkwaliteit en op het zorgen voor voldoende zoetwater. Maatwerk per gebied is een belangrijk uitgangspunt.

Provincie en waterschappen legden de afspraak over deze regionale middelen vast in een bestuursovereenkomst met een looptijd van 2016 tot en met 2020. Inzet van regionale middelen is voor het Rijk een voorwaarde om ook 8 miljoen euro aan subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) beschikbaar te stellen voor waterdoeleinden in Drenthe.

Kerngedachte van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is dat de land- en tuinbouwsector zelf het initiatief neemt voor de ontwikkeling en uitvoering van projecten die bijdragen aan een duurzaam watersysteem gekoppeld aan een duurzame bedrijfsontwikkeling. Het plan en de uitvoering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Unie van Waterschappen en LTO Nederland.

Nieuwe vul- en wasplaats

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zowel de waterkwaliteitsdoelen als verduurzaming van de landbouw in ecologische en economische zin. Een voorbeeld is de binnenkort te realiseren nieuwe vul- en wasplaats in Wapse. De provincie Drenthe werkt daarbij samen met waterschap Drents Overijsselse Delta en met de initiatiefnemers LTO, Boermarke Wapse en werktuigenvereniging De Noeste Vlijt.

In de nieuwe vul- en wasplaats voor landbouwmachines worden vanaf 2017 vet, olie, minerale meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen afgevangen met een aangepaste zuiveringstechniek. Daarmee ontstaat een voorziening die past binnen de moderne bedrijfsvoering, die goed is voor de waterkwaliteit en die bovendien past binnen de Drentse traditie van de boermarken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  20 %
 • Woensdag
  5° / 1°
  20 %
Meer weer