Tuinders rivierengebied moeten met plan komen

Glastuinbouwbedrijven die collectieve zuivering van proceswater willen oppakken, moeten zich melden bij Waterschap Rivierenland. Het waterschap wil zo snel mogelijk betrokken zijn bij het opstellen van businessplannen voor de zuivering.Tuinders+rivierengebied+moeten+met+plan+komen
© provincie gelderland

Zonder instemming van het waterschap vervalt de mogelijkheid om proceswater collectief te behandelen en moeten de tuinbouwbedrijven elk afzonderlijk een zuiveringsinstallatie installeren.

De waterschappen willen de belasting van oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen vanuit kassen terugdringen. LTO, VNG en Unie van Waterschappen hebben daarom een hoofdlijnenakkoord afgesloten. Hierin wordt wettelijk vastgelegd dat per 1 januari 2018 de bedrijven de restanten van gewasbeschermingsmiddelen verwijderen uit drainwater, drainagewater en filterspoelwater, voordat het mag worden geloosd op riolering of eventueel oppervlaktewater.

De glastuinbouwondernemers hebben de keus voor behandeling van de afvalwaterstroom op individueel bedrijfsniveau oi om dat samen met andere bedrijven in een collectief te doen. Dat laatste kon alleen als het voornemen daartoe op 31 december 2015 was aangemeld bij LTO.

Mobiele zuiveringsinstallatie

Voor de zuivering op individueel bedrijfsniveau loopt een onderzoek naar de haalbaarheid van een mobiele zuiveringsinstallatie. Vooral voor kleinere glastuinbouwbedrijven, minder kapitaalkrachtige bedrijven en bedrijven die slechts op bepaalde momenten in het jaar lozen zou dit een oplossing kunnen zijn.

Een andere variant is om het afvalwater naar een centrale zuiveringsinstallatie te brengen. Zowel die mobiele als de permanente zuiveringsinstallaties worden getoetst aan een zuiveringsrendement van tenminste 95 procent en komen daarna op de goedkeuringslijst van de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw. Bij realisatie van een op die lijst vermelde installatie is er geen aparte vergunningsprocedure meer nodig.

Vergunning

Voor de initiatiefnemers van een collectief geldt wel een vergunningsprocedure. Zij doen er verstandig aan om de opzet van hun businessplan in een vroeg stadium met het waterschap en de gemeente te bespreken. Begin 2017 zal het bevoegd gezag dan een beslissing nemen over de aanvraag en het businessplan en dat in een maatwerkvoorschrift vastleggen.

Omdat collectieve oplossingen mogelijk meer voorbereidingstijd vergen, bestaat de mogelijkheid om uitstel van realisatie tot uiterlijk 1 januari 2021 te verlenen. Wanneer echter negatief wordt besloten, dan dienen de individuele tuinders alsnog te voldoen aan de verplichting om per 1 januari 2018 individueel te zuiveren.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  17° / 9°
  30 %
 • Woensdag
  18° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
Meer weer