Strengere+eisen+water+glastuinbouw
Nieuws
© Hoogheemraadschap van Delfland

Strengere eisen water glastuinbouw

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu ingestemd dat glastuinders vanaf 2018 tenminste 95 procent van alle middelen uit hun afvalwater moeten zuiveren voordat ze het mogen lozen.

Die strengere eisen moeten ervoor te zorgen dat er minder schadelijke gewasbeschermingsmiddelen in het milieu terechtkomen.

Het terugdringen van de vervuiling is nodig omdat uit metingen van het water in glastuinbouwgebieden steevast blijkt dat de normen vaak fors worden overschreden.

Zuiveringsinstallatie

De nieuwe eisen zijn tot stand gekomen in samenspraak met de tuinbouwsector, waarbij gekeken is naar kosten voor de bedrijven en de haalbaarheid. Als gevolg daarvan zijn er collectieve initiatieven opgezet om met meerdere bedrijven samen een zuiveringsinstallatie te kopen.

Omdat het aanleggen van een gezamenlijke zuiveringsinstallatie meer tijd kost, kunnen bedrijven die meedoen aan zo’n collectief maximaal drie jaar uitstel krijgen om te voldoen aan de nieuwe zuiveringseisen.

Akkerbouw

Voor het bespuiten van akker- en tuinbouwgewassen en grasland zijn ook nieuwe regels vastgesteld. Vanaf 1 januari 2017 moeten de agrariërs en loonwerkers zorgen dat het verwaaien van bestrijdingsmiddelen van hun perceel wordt verminderd met minimaal 75 procent.

Dit vraagt aanpassingen aan hun machines zodat de middelen gerichter op de gewassen worden gespoten. Ook dit voorkomt dat er middelen in het oppervlaktewater zoals sloten terechtkomen en schade toebrengen aan het milieu.

Weer

 • Vrijdag
  16° / 9°
  20 %
 • Zaterdag
  14° / 9°
  10 %
 • Zondag
  16° / 10°
  30 %
Meer weer