Heemraden+besturen+als+raad+van+commissarissen
Ingezonden
© Koos van der Spek

Heemraden besturen als raad van commissarissen

Door de vele fusies van waterschappen kunnen heemraden niets anders doen dan op afstand besturen.

Bijna mijn hele leven heb ik gewerkt bij een waterschap. Ik maakte drie fusies mee. Inmiddels woon ik in het per 1 januari opgerichte megawaterschap Drents Overijsselse Delta dat zich uitstrekt van Assen naar Deventer. Je maakt er deel van uit; inspraak of stemming is niet aan de orde.

De redenen waarom voor een dergelijk groot log lichaam is gekozen, is summier omschreven. Aanvankelijk was dat dat er door schaalvergroting meer kennis in huis kon worden gehaald en betaald en dat uitbesteding bij hoge uitzondering aan de orde is. Thans wordt het motto gehuldigd: wij zijn in de huidige vorm te klein om de kosten/lasten door het huidige gebied te kunnen betalen.

Nog bestuurbaar

Over de belangrijke vraag of en hoe het waterschap anno 2016 nog bestuurbaar is, wordt weinig tot niets geschreven. Bestuurders ventileren enerzijds hun intentie, maar laten anderzijds blijken dat in de besluitvorming toch 'politieke' aandachtsvelden een rol spelen. Hier begint het verschil dat de schappen altijd propageerden: geen politiek na te streven, maar het komt eraan.

De rol van de bestuurder is niet meer zoals vroeger. Toen zat hij dicht bij de ingeland, nu is dat niet meer mogelijk. Het is meer een rol als lid van de raad van toezicht/commissarissen en over de schouder meekijken wat er gebeurt.

LTO-bijeenkomsten

De LTO-afdelingen houden periodiek bijeenkomsten waar ze het waterschap uitnodigen. Echter, het zijn geen leuke bijeenkomsten. De waterschappen krijgen veel kritiek en er worden kreten geslaakt als 'wat maken jullie er met het onderhoud een bende van' die je je als bestuurder zou moeten aantrekken, maar bij een volgende bijeenkomst is het niet anders.

Ook over de lasten komt het waterschap er in discussies niet best van af. De ervaring in Drenthe waarbij in het eerste jaar een verhoging van 20 procent werd doorgevoerd en waar de betaler geen enkele invloed op heeft, maakt geen vrienden.

Op afstand

Kortom, er zal in deze vorm niet anders kunnen worden bestuurd op afstand en aan de bestuurder de uitdaging op welke afstand. Of toch genoegen nemen met de functieomschrijving: raad van commissarissen.

Dirk de BoerBeilen

Weer

 • Donderdag
  17° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  15° / 12°
  70 %
Meer weer