Waterschappen+willen+goed+gedrag+belonen
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Waterschappen willen goed gedrag belonen

De waterschappen willen dat het nieuwe belastingstelsel mogelijkheden biedt om goed gedrag te stimuleren en te belonen.

Ook willen ze de mogelijkheid hebben om extra voorzieningen apart in rekening te brengen. Dat blijkt uit een tussenrapport van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel.

Deze commissie voert in opdracht van de Unie van Waterschappen een onderzoek uit of het belastingstelsel van de waterschappen op de middellange termijn houdbaar is en verbetervoorstellen te formuleren.

Conclusies

De commissie komt verder tot de conclusie dat het belastingstelsel van de waterschappen op dit moment redelijk goed tot goed functioneert. Alhoewel verbeteringen denkbaar zijn, is men in het algemeen redelijk tevreden over de huidige lastenverdeling.

Ook wensen de waterschappen dat een eventueel nieuw belastingstelsel goed uitlegbaar, rechtvaardig, eenvoudig en transparant is, met aandacht voor de hoogte van de perceptiekosten. Verder willen de schappen dat er rekening wordt gehouden met regionale verschillen tussen de waterschappen.

Vervolg

De commissie gaat in het vervolgtraject onder meer aan de slag met de problematiek van nieuwe stoffen in het oppervlaktewater en de regenwaterproblematiek.

Met deze tussenrapportage rondt de commissie de eerste fase van haar opdracht af en maakt zij een aanvang met de vervolgfase. In de vervolgfase werkt de commissie scenario's voor mogelijke oplossingsrichtingen uit. Ook in deze fase betrekt ze actief de waterschappen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  17° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  15° / 12°
  70 %
Meer weer