Natuurorganisaties kraken wetsvoorstel fosfaatrechten

Staatssecretaris Martijn van Dam laat het afweten voor natuur, milieu en de melkveehouderij. Dat stellen zes natuur- en milieuorganisaties in een gezamenlijke reactie op het wetsvoorstel voor fosfaatrechten.

De organisaties zijn Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL, de Natuur en Milieufederaties, Milieudefensie en Natuurmonumenten. Ze vragen de Tweede Kamer om sterker te sturen op een grondgebonden melkveehouderij, door deze groep volledig te ontzien bij toekenning, afroming en verhandelbaarheid van fosfaatrechten.

'We staan op een kantelpunt voor de melkveehouderij in Nederland', zegt directeur Teo Wams van Natuurmonumenten. 'Dat vraagt om daadkracht en het maken van moeilijke keuzes. Maar juist ook voor het perspectief van de sector op lange termijn moeten we kiezen voor een duurzame melkveehouderij.'

Scherpst van de snede

'Fosfaatrechten, en dus ontwikkelruimte, zijn straks alleen nog mogelijk voor de meest vermogende boeren. Dit dwingt boeren om te ondernemen op het scherpst van de snede. Dat komt dierenwelzijn en weidegang niet ten goede', stelt directeur Tjerk Wagenaar van Natuur& Milieu.

Eerder al bepleitte Van Dam in Brussel een verhoging van het fosfaatplafond per 1 januari 2017. De Europese Commissie gaf echter te kennen dat de situatie in Nederland juist zorgen baart en nauwlettend wordt gevolgd. Ook in de brief aan de Tweede Kamer die vandaag verscheen, zegt Van Dam in Brussel te willen pleiten voor afschaffing.

Onacceptabel

De natuur- en milieuorganisaties vinden het onacceptabel dat Van Dam in Brussel wil pleiten voor afschaffing van het fosfaatplafond. Ze wijzen de staatssecretaris op zijn verantwoordelijkheid om de uitstoot door de veehouderij juist sterk te verlagen.

De organisaties stellen ook vraagtekens bij de hoogte van de generieke korting: er zijn diverse redenen voor een hoger percentage. Volgens de natuurorganisaties staat Van Dam groei van de melkveestapel toe. Dit leidt tot extra broeikasgas-, fijn stof- en ammoniakuitstoot, waarmee Van Dam handelt in strijd met het klimaatbeleid.

Grondgebonden

Intensieve bedrijven worden bevoordeeld ten opzichte van kleinschaligere, duurzamere bedrijven, zo stellen de natuur- en milieuorganisaties verder. Grondgebonden bedrijven, biologische melkveehouderijen en boeren met weidegang worden niet voldoende gecompenseerd.

'Juist deze bedrijven vormen de toekomst van duurzame melkveehouderij in Nederland', stelt directeur Nol Verdaasdonk, de Brabantse Milieufederatie. 'Dit fosfaatprobleem mag niet op hun schouders worden gelegd. Het zijn dan ook deze bedrijven die het stelsel van fosfaatrechten zou moeten ontzien ten nadele van de intensieve bedrijven die de afgelopen jaren ongeremd zijn gegroeid.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  21° / 11°
  20 %
 • Maandag
  25° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  22° / 15°
  50 %
Meer weer