Langer+dierlijke+mest+op+groenbemesters
Nieuws
© Persbureau Noordoost

Langer dierlijke mest op groenbemesters

Er komt geen algemene verlenging van de uitrijperiode van dierlijke mest. Wel mag op groenbemesters en winterkoolzaad voor zaadwinning twee weken langer dierlijke mest gebruikt worden.

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) heeft dat bekend gemaakt. Loonwerkersorganisatie Cumela wilde meer tijd voor het uitrijden van dierlijke mest en zuiveringsslib op bouwland en grasland. De Technische commissie bodem (TCB) heeft de staatssecretaris echter geadviseerd om dat niet algemeen toe te staan. Wel wordt de inzaaiperiode voor groenbemesters met twee weken verlengd tot 15 september 2016.

Kans op uitspoeling

De TCB wijst erop dat de afgelopen weken het weer sterk verbeterd is, waardoor er weer vaart kwam in oogstwerkzaamheden en mest uitrijden. De commissie stelt dat de groeisnelheid van akkerbouwgewassen aan het eind van de zomer nihil is en die van gras gering. Dat maakt de kans groot dat niet alle in september toegediende stikstof kan worden opgenomen en vervolgens uitspoelt.

Uitstel van de inzaaidatum van groenbemesters vindt de TCB niet bezwaarlijk. Groenbemesters hebben maar weinig stikstof nodig na het ontkiemen van het zaad om op gang te komen. Als dat niet in de bodem aanwezig is, is een kleine hoeveelheid kunstmeststikstof de meest geschikte bemesting, aldus het advies. De stikstofgebruiksnorm kan in die periode ook worden ingevuld met drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib.

De uitzondering voor groenbemesters geldt ook voor winterkoolzaad voor zaadwinning. Wel moeten deze gewassen uiterlijk 16 september zijn ingezaaid.

Structurele oplossing

De TCB stelt vast dat de praktijk heel vaak vraagt om uitstel van het uitrijdverbod en adviseert Van Dam om te zoeken naar een structurele oplossing. Die voelt daar wel voor. Zo'n oplossing zou geregeld kunnen worden in het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

LTO Nederland vindt ook dat er beter werkbare afspraken moeten komen, zodat de onduidelijkheid over de uitrijperiode zich niet jaarlijks herhaalt. De weersomstandigheden laten zich niet sturen en daar zou de regelgeving rekening mee moeten houden. Tevens wil LTO inzetten op hogere normen.

Weer

 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
Meer weer