Onkruidspuiten+kan+75+procent+driftarm
Achtergrond
© Nieuwe Oogst

Onkruidspuiten kan 75 procent driftarm

In de demoproef naar geïntegreerde onkruidbeheersing bekijken onderzoekers van PPO en IRS of het mogelijk is om met driftarme spuittechnieken suikerbieten onkruidvrij te houden.Het lagedoseringensysteem (LDS) dat gangbaar is voor onkruidbestrijding in suikerbieten is vooral gebaseerd op meerdere bespuitingen op klein onkruid. Voordeel van dit systeem is het relatief lage middelengebruik en de beperkte schade van de herbiciden aan de jonge bietenplanten.
De onkruidbestrijdingsdemo bij PPO Lelystad is opgezet op initiatief van het IRS en Wageningen UR, met als doel om te zien welke invloed driftarme spuittechnieken hebben op het bestrijdingsresultaat. Ook voor de onkruidbestrijding in suikerbieten geldt waarschijnlijk vanaf 2017 de verplichting om de herbiciden met minimaal 75 procent driftreductie toe te passen.
Verder willen de onderzoekers testen in hoeverre het mogelijk is om het aantal bespuitingen en de hoeveelheid actieve stof te beperken. Zij doen dat onder meer door in een aantal objecten lagere doseringen toe te passen en door naast chemische ook mechanische onkruidbestrijding toe te passen.

Driftarme strategieën

'De uitgangspunten zijn duidelijk', stelt PPO-onderzoeker Hilfred Huiting tijdens de Praktijkmiddag Suikerbieten. 'In deze demo liggen een aantal driftarme strategieën naast elkaar. Uiteindelijk moet blijken wat wel of niet mogelijk is.'
Volgens Huiting tellen in de beoordeling naast het bestrijdingsresultaat in de loop van het groeiseizoen ook de effecten van de behandelingen op het gewas mee.
In de proef is onder meer een standaard LDS-schema met een 75 procent driftarme dop vergeleken met een combinatie met schoffelen, een toepassing met een rijenspuit en de toevoeging van Squall.
Verder is het LDS-schema ook uitgevoerd met een Wingssprayer en met luchtondersteuning. Bij deze technieken loopt de driftreductie op tot 99 procent. Een dosering van 40 procent lager dan het basisadvies is verspoten met de 75 procent driftarme dop en de Wingssprayer.

Onkruid ingezaaid

In een rondleiding op het demoperceel gaf Huiting een toelichting bij de objecten. Het betreffende perceel heeft als zaaidatum 21 april. Om zeker te zijn van voldoende en gelijkmatige onkruiddruk is dwars op de zaairichting tussen de objecten ook een mengsel met enkele onkruidsoorten ingezaaid.
De LDS-objecten zonder mechanische bestrijding bestaan uit een schema van drie bespuitingen met per hectare 0,75 liter Betanal maxxPro en 0,5 liter Bettix SC. In het object LDS in combinatie met mechanisch is alleen de eerste bespuiting uitgevoerd in het tweebladstadium van de suikerbieten. Daarna is twee keer geschoffeld, waarbij op de rij onkruid is verwijderd met vingerwieders. Dit object levert daarmee een besparing op van 66 procent op het middelengebruik.
Bij het object met rijenspuit en schoffelen in één werkgang is de middelbesparing 75 procent. Deze bewerking is twee keer toegepast. De rijenspuit neemt een strook mee van 17 centimeter breed. De werkbreedte van het schoffelwerktuig inclusief rijenspuit is 6 meter.

Capaciteit lager

Huiting vertelt dat in de demo de bewerking is uitgevoerd met 3 kilometer per uur. 'De capaciteit is natuurlijk wel behoorlijk lager dan die van een volveldsbespuiting.'
Uit de eerste beoordeling van de objecten blijkt dat het onder de omstandigheden bij PPO in Lelystad goed mogelijk is om driftarme spuittechnieken toe te passen bij de bestrijding van onkruid. In de demo scoren ook de objecten met mechanische bestrijding goed.
De toevoeging van de uitvloeier Squall verspoten met een speciale dop laat voor het sluiten van het gewas nog geen meerwaarde zien.

Hoge snelheid

Opmerkelijk is het volgens Huiting dat in de demo het meeste onkruid te vinden is in het object van LDS verspoten met luchtondersteuning. Hij veronderstelt dat de druppels spuitvloeistof door de hoge snelheid vanuit de luchtvloeistofdoppen mogelijk voor een deel van het onkruid zijn gespoeld.
'Met name het object gespoten met de Wingssprayer met 40 procent onderdosering laat een mooi resultaat zien dat zeker vergelijkbaar is met LDS in de volle dosering. Maar de verlaagde LDS-dosering met de driftarme spuitdop lijkt wel tekort te komen ten opzichte van het standaardadvies', aldus Huiting.

Weer

 • Zaterdag
  22° / 13°
  50 %
 • Zondag
  27° / 15°
  30 %
 • Maandag
  28° / 15°
  50 %
Meer weer