LTO: antibiotica-aanpak effectief (video)

LTO Nederland is tevreden met een daling van het antibioticagebruik in de veehouderij en kan zich vinden in de aanbeveling van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) om extra aandacht te hebben voor bedrijven die het nog niet lukt om het gebruik te verminderen naar het gewenste niveau.

LTO%3A+antibiotica%2Daanpak+effectief+%28video%29
© Nieuwe Oogst

'Het is goed dat we opnieuw een daling zien. Dit is het bewijs dat de gekozen aanpak effectief is en veehouders scherp zijn op het gebruik van antibiotica in hun bedrijf', zegt LTO-portefeuillehouder diergezondheid Toon van Hoof.

'Maar we kunnen niet achteroverleunen. Vanwege het risico op resistentieontwikkeling blijft extra aandacht nodig.'

Jaarlijks

SDa brengt jaarlijks het gebruik van antibiotica in beeld. In het rapport 'Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2015' stelt zij vast dat de gebruikte hoeveelheid sterk is verlaagd en de spreiding (bedrijven) in het gebruik sterk is verminderd.

Uit cijfers over 2015 blijkt dat ten opzichte van 2014 een daling is te zien in de rundveesector (2,2 procent), de varkenssector (5,0 procent) en de vleeskuikensector (7,4 procent). Alleen in de kalverhouderij (4,3 procent) en kalkoensector (16,9 procent) is het gebruik gestegen.

Variatie

Ten opzichte van 2014 is over de hele linie het antibioticagebruik met 2,1 procent gedaald en in vergelijking met 2009 met 58,4 procent. 'Maar dat kan per jaar best eens variëren', zegt Van Hoof. 'Heb je een incident op je bedrijf met een ziekte die binnensluipt, dan heb je dat jaar misschien wel meer antibiotica nodig om de dieren te kunnen genezen.'

Ook vanuit de varkenshouderij is positief gereageerd. Het antibioticagebruik in de varkenssector is sinds 2009 met 56 procent afgenomen.

Inspanningen

'De daling laat zien dat onze gezamenlijke inspanningen om tot een lager en een effectiever antibioticumgebruik te komen, zijn vruchten afwerpen’, zegt voorzitter Eric Douma van LTO-vakgroep Varkenshouderij.

Varkenshouders hebben volgens Douma een kritische blik ontwikkeld wat betreft de toepassing van antibiotica op hun bedrijf en zien deze inzet nu bevestigd met de gepubliceerde cijfers.

Oranje of rode gebied

'Dit goede resultaat betekent niet dat er geen verbeterpunten meer zijn. Een deel van de bedrijven bevindt zich nog in het oranje (signalerings) of rode (actie)gebied. Voor deze bedrijven is er nog ruimte om het antibioticagebruik te verlagen',aldus Douma.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  22° / 15°
  50 %
 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
Meer weer