CDA%3A+regels+stallen+niet+in+grondbeleid
Nieuws
© Provincie Noord-Holland

CDA: regels stallen niet in grondbeleid

Het selecteren van mogelijke pachters van provinciale gronden op basis van het gebruik van stalsystemen en machines gaat de de Noord-Hollandse CDA-fractie veel te ver.

Het CDA wil geen extra eisen op dit gebied opgenomen hebben in het grondbeleid van provincie Noord-Holland. Deze extra eisen worden waarschijnlijk ook niet goedgekeurd door de Nederlandse pachtkamer die bevoegd is om uitspraken te doen over pachtcontracten.

CDA-fractievoorzitter Heleen Keur: 'Wij begrijpen dat de provincie voor de gronden die bij haar in eigendom zijn en die verpacht worden, in sommige gebieden voorwaarden wil stellen aan de manier waarop met de pachtgronden omgegaan moet worden. Dit zal afhankelijk zijn van de kwaliteit, de ligging en de (toekomstige) bestemming van die gronden.'

Biodiversiteit

'Dergelijke voorwaarden bieden een kans om op bepaalde percelen bijvoorbeeld biodiversiteit te bevorderen. De provincie gaat echter niet over de bedrijfsvoering van ondernemers', vervolgt Keur.

'Het voert te ver als de provincie bedrijven gaat selecteren op basis van het gebruik van gebouwen, certificaten en machines zoals nu wordt voorgesteld in het grondbeleid. Die passage moet uit het beleid worden geschrapt omdat het daar niet thuishoort.'

Meer lasten

Daarbij zouden dergelijke voorwaarden zorgen voor meer lasten voor ondernemers en zal de handhaving niet alleen lastig uit te voeren zijn, maar zowel ondernemers als de provincie op, kosten jagen.

Keur: 'De agrarische sector is bovendien op allerlei terreinen bezig met het versterken van duurzaamheid. Het is onjuist om via het grondbeleid van de provincie hier extra regelgeving bovenop te stapelen.'

Schrappen

Het CDA doet het voorstel tot het schrappen van deze bepaling in het grondbeleid in de Statenvergadering van 23 mei.

'Wij vertrouwen erop dat de andere partijen in de Staten op tijd tot het inzicht komen dat het stellen van dergelijke eisen aan pachters via het grondbeleid niet juist is en waarschijnlijk ook niet door de pachtkamer geaccepteerd zal worden', aldus Keur.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer