Maat: WWZ-plannen Asscher stap vooruit

De mogelijkheid om in cao’s een uitzondering te maken op de Wet werk en zekerheid (WWZ) is ‘een stap vooruit’. Zo reageert LTO Nederland op de toezeggingen die minister Lodewijk Asscher (SZW) donderdag deed.

Maat%3A+WWZ%2Dplannen+Asscher+stap+vooruit
© LTO Nederland

In de WWZ is vastgelegd dat werknemers na een opeenvolging van drie contracten (met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden) een vast contract moeten krijgen. Dat leidt voor de land- en tuinbouw tot praktische problemen met seizoenwerkers die al snel voor een vast contract in aanmerking moeten komen, terwijl er niet voor het hele jaar werk voorhanden is.

Drie maanden

Minister Asscher zal nu toestaan dat voor werknemers die ‘vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden’ maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen, de tussenpoos ook drie maanden mag zijn. 'Dat sluit nauw aan bij de wijzigingen die we in de land- en tuinbouw al hebben afgesproken', reageert LTO-voorzitter Albert Jan Maat.

Eerder bereikte LTO Nederland overeenstemming met CNV Vakmensen en FNV over aanpassing van de tussenpoos. Nu gaat Asscher verder door die afspraak ook in andere economische sectoren als horeca en recreatie toe te staan, mits ze te maken hebben met ‘natuurlijke of klimatologische omstandigheden’.

Werk aan de winkel

Volgens Maat heeft Asscher een belangrijke stap gezet, maar in Europees verband is er wat betreft beloning van seizoenarbeid nog werk aan de winkel voor de bewindsman. 'In Duitsland is een uurloon van drie tot vier euro voor seizoenarbeid heel gebruikelijk. Ook in België liggen de brutoloonkosten bij seizoenarbeid een stuk lager ten opzichte van Nederland.'

De LTO-voorzitter pleit voor het bevorderen van een gelijk speelveld in Europa. 'Ook in andere lidstaten moet het loon meer in lijn komen met het landelijke welvaartsniveau.'

Langdurig ziek

Asscher heeft ook nog andere aanpassingen in petto. Zo houden werknemers die langdurig ziek zijn, recht op een transitievergoeding bij ontslag. Werkgevers die deze vergoeding moeten betalen, worden financieel gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

Hier zal wel een verhoging van de premie tegenover staan. Maat: 'Deze benadering is zeker voor bedrijven met relatief weinig werknemers een hele vooruitgang.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  11° / 6°
  55 %
 • Zondag
  11° / 5°
  60 %
 • Maandag
  10° / 3°
  5 %
Meer weer