Drenthe+heeft+drie+beheerplannen+klaar
Nieuws
© Wikimedia

Drenthe heeft drie beheerplannen klaar

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben drie ontwerpbeheerplannen Natura 2000 vastgesteld: Leekstermeer, Drouwenerzand en Norgerholt.

De drie plannen geven duidelijkheid over het huidige gebruik, de te nemen maatregelen en zijn een afwegingskader voor nieuwe ontwikkelingen.

De natuurdoelen uit het Europese programma Natura 2000 vormen de basis. Drenthe telt veertien Natura-gebieden.

Beschermen

Het voornaamste doel van de beheerplannen is belangrijke natuurwaarden beschermen en verdere verslechtering tegen gaan. Een beheerplan heeft een geldigheid van zes jaar. Daarna wordt het beheerplan herzien.

Gedeputeerde Henk Jumelet benadrukt dat naast de te nemen beschermingsmaatregelen ook de bestaande activiteiten en vormen van gebruik staan omschreven.

'Bij het realiseren van de natuurdoelen houden we zoveel mogelijk rekening met balans tussen economie en ecologie in en rond de Natura 2000-gebieden.'

Vogelrichtlijn

Het Leekstermeergebied is 1.582 hectare groot en is aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Het Drouwenerzand is met 223 hectare aangewezen vanwege de zeer goed ontwikkelde heide, de vele jeneverbesstruwelen en het stuifzand.

In het 25 hectare grote Norgerholt moeten vooral de beuken-eikenbossen met hulst worden beschermd. Deze laatste aanwijzing is nog aangevochten door LTO Noord.

Weer

 • Dinsdag
  8° / 5°
  50 %
 • Woensdag
  6° / 2°
  60 %
 • Donderdag
  6° / 1°
  70 %
Meer weer