'Eerdere afspraken genegeerd'

Voor voorzitter Frank van Oorschot van LTO Noord Goeree-Overflakkee komt de 73 hectare nieuwe natuur aan het Haringvliet niet als een verrassing. Wel is hij verbaasd dat de gemeente niet recent contact met de landbouworganisatie heeft opgenomen.

Een brief van de LTO Noord-afdeling heeft wel een keer bestuurlijk overleg opgeleverd, maar daarna heeft de gemeente de boot afgehouden.
De natuurplannen hingen al langer boven de markt. Initiatiefnemers Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds, provincie Zuid-Holland en gemeente Goeree-Overflakkee vlassen al langer op ruimte voor nieuwe natuur. Een injectie van 13,5 miljoen euro door de Postcodeloterij is daarbij een belangrijke stimulans.
Wat Van Oorschot vooral steekt is dat het plan totaal niet aan bestaande afspraken voldoet. 'Er zou geen nieuwe natuur meer komen. De zoetwatervoorziening mocht geen gevaar lopen door zoutindringing, en de agrarische structuur op het hele eiland moet waar mogelijk worden verbeterd. De natuurontwikkeling heeft op dat alles juist een averechts effect.'

Flink verzet

LTO Noord ziet de actie als een poging om het in 2011 afgeschoten Deltanatuurproject Zuiderdiep nieuw leven in te blazen. Arie Wesdorp van LTO Noord Zuid-Holland hamert erop dat niet valt te tornen aan de harde afspraken in het kader van het Kierbesluit. 'De zoetwatergarantie is een gegeven.'
Waterschap Hollandse Delta werkt momenteel compenserende maatregelen uit voor het opengaan van de sluizen in 2018.
Wesdorp plaatst nog een kritische kanttekening. 'Uiteindelijk heeft de sector grond verkocht onder druk van ruimtelijke plannen. Nu dit door kabinetsbesluiten niet doorgaat, kan de grond ook terug naar de sector. Het gaat hier wel om 600 hectare.'
De bestuurder verwacht dat dit wel deels gebeurt, maar pas nadat andere overheidsplannen als windmolens, natuur en wonen zijn ingepast. 'Wij krijgen straks de restanten. Zo lijken de aangekochte gronden smeermiddel te worden in een complex proces.'
De natuurontwikkeling is meer dan verlies van agrarisch areaal alleen. 'Bredere gebiedsfuncties kunnen een verrijking zijn, maar geven ook meer maatschappelijke bemoeienis. Windenergie, ganzen, natuurbeleving en landbouw worden nu vermengd, terwijl ze afzonderlijk om een andere ordening van de ruimte vragen.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  20° / 8°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  75 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer