Huijbers%3A+geen+staarten+tellen+bij+mestdialoog
Nieuws
©

Huijbers: geen staarten tellen bij mestdialoog

ZLTO steunt het initiatief van provincie Noord-Brabant om samen tot een gedragen mestbeleid te komen. 'Maar de inzet van de dialoog moet breed zijn en niet verengen tot het tellen van Brabantse staarten', stelt voorzitter Hans Huijbers.

De veehouderij is onmisbaar voor de circulaire economie, energietransitie en maatregelen die nodig zijn om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. De sector speelt een maatschappelijk betekenisvolle rol.

'We zijn niet het probleem, maar hebben een oplossing. Die boodschap is helemaal actueel nu over een paar dagen de Klimaattop in Parijs begint', verzekert Huijbers.

Dialoog

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings wil medio 2016 haar visie op provinciaal mestbeleid presenteren. De provincie nodigt alle betrokken partijen uit bij te dragen aan de dialoog.

'In het bestuursakkoord is afgesproken dat Gedeputeerde Staten willen sturen op duurzame verwerking en verwaarding van mest', meldt de ZLTO-voorzitter.

Verwaarding

'In het persbericht krijgt de kansen die verwaarding van mest bieden echter te weinig aandacht', zegt Huijbers. 'Het sluiten van kringlopen op Noordwest-Europese schaal is een goed vertrekpunt.'

Spierings wil mestverwerking echter koppelen aan de omvang van de veestapel. 'Op zich snap ik wel wat ze zegt, maar als de andere partners in de dialoog dit gesprek benutten om de veestapel kleiner te maken, beginnen we niet goed.'

Randvoorwaarden

Mestbewerking en mestverwerking, mits op de juiste locatie en binnen de maatschappelijke randvoorwaarden, zijn voor Brabant een kans op verduurzaming, verklaart Huijbers.

'Zowel voor de economie, energietransitie, verbetering van biodiversiteit en bodem en een substantiële verlaging van de uitstoot van broeikasgassen.'

Draagvlak

Provinciaal beleid dat deze koers ondersteunt, kan volgens de ZLTO-voorzitter rekenen op draagvlak bij boeren.

'Het verbindt de maatschappelijke doelen aan vergroening van de economie en neemt hinder weg waar deze wordt ervaren. Daarmee is het gezamenlijke belang eens en te meer duidelijk.'

Enorme kansen

Bewerken van verse mest op bedrijfsniveau en verwerking in installaties, zijn daarnaast onmisbaar voor een duurzaam Brabant. 'Akkerbouwers willen mest op maat. Daar liggen enorme kansen', benadrukt Huijbers. 'Precisie landbouw is in op mars.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 13°
  35 %
 • Zondag
  25° / 16°
  30 %
Meer weer