Geen+extra+mestverwerking+Brabant
Nieuws
© nieuwe oogst

Geen extra mestverwerking Brabant

Omdat er voldoende verwerkingscapaciteit in Noord-Brabant is, verleent de provincie geen medewerking aan nieuwe initiatieven. 'Dat is zo afgesproken in de Verordening ruimte 2014.'

'De verwachte verhoging van de verplichte mestverwerking vanuit het Rijk is voor 2016 waarschijnlijk beperkt', geeft de provincie aan.

Bij een beperkte verhoging is er voor komend jaar al voldoende verwerkingscapaciteit waarvoor een vergunning is afgegeven. 'Dit is zonder de aanvragen die nog in procedure zijn', stelt de provincie.

Initiatieven

Concrete en lopende initiatieven, waaronder Sita en Mace, worden onder voorwaarden nog wel in behandeling genomen. 'De uitbreiding van de mestverwerking op het eigen boerenerf blijft overigens gewoon mogelijk', meldt de provincie.

Om de mestverwerkingscapaciteit in Noord-Brabant in goede banen te leiden, nodigt de provincie alle betrokken partijen uit bij te dragen aan dialoog.

Dat zijn onder meer ZLTO, als vertegenwoordiger van boeren, en milieuorganisaties, burgercomités, gezondheidsinstanties, gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen en Provinciale Staten.

Lange termijnoplossing

Met een aantal van die partijen zijn al verkennende gesprekken gevoerd, vertelt gedeputeerde Anne-Marie Spierings van Agrarische ontwikkeling. 'Het provinciebestuur neemt met dit initiatief de regie om te komen tot een langetermijnoplossing voor de mestproblematiek.'

Daarmee stuurt ze op duurzame verwerking en verwaarding van mest. 'De belangrijkste onderwerpen daarbij zijn het sluiten van kringlopen op Noordwest-Europese schaal, schone en veilige mestverwerking en de omvang van de veestapel in delen van Noord-Brabant.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  20° / 10°
  60 %
 • Maandag
  18° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  15° / 10°
  70 %
Meer weer