LTO%3A+ambities+voedselproductie+hoger
Nieuws
© Dirk Hol

LTO: ambities voedselproductie hoger

LTO Nederland staat achter de ambities van het kabinet voor een veilige, gezonde en duurzame voedselproductie. Ook wil zij met overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven de voedselagenda mede vormgeven.

'Het is mooi om weer eens te horen dat onze boeren en tuinders wereldwijd toonaangevend zijn in innovatie en duurzaam produceren', zegt LTO voorzitter Albert Jan Maat.

'We hebben al flinke stappen gezet in de verduurzaming. Maar de lat mag wat dat betreft best hoog liggen. Dat zijn we aan onze stand verplicht.'

Kracht

Maat reageert op het advies van de Wetenschappelijk Raad voor her Regeringsbeleid (WRR) ‘Naar een voedselbeleid’. Daarmee onderstreept het kabinet de kracht van de Nederlandse land- en tuinbouw.

LTO is het eens met de conclusie dat de huidige voedselproductie en -consumptie op lange termijn vanuit ecologisch oogpunt niet volhoudbaar is.

'We lopen tegen de grenzen aan. We zien dat bijvoorbeeld in de afname van de bodemvruchtbaarheid. Dat thema heeft in het jaar van de bodem veel extra aandacht gehad. We lopen als agri- en foodsector ook voorop, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat we in een internationale context opereren', aldus Maat.

Heroriëntatie

LTO Nederland ziet het advies van de WRR als een waardevol rapport met een heldere analyse van de voedselketen. Die vraagt om een heroriëntatie van het beleid, aldus Maat. 'De sterke positie van Nederland in de agri-en foodwereld, is mede te danken aan het overheidsbeleid. Daar plukken we allemaal de vruchten vaan.'.

'Maar we kunnen niet langer heen om vragen op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu en landschapsbeheer. Dat stelt ons voor nieuwe uitdagingen en die pakken we natuurlijk op. Daar zijn we in Nederland goed in', aldus Maat.

Weer

 • Vrijdag
  5° / 0°
  70 %
 • Zaterdag
  6° / 3°
  90 %
 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
Meer weer