Zeven+collectieven+beheren+natuur+Utrecht
Nieuws
© Koen van Wijk

Zeven collectieven beheren natuur Utrecht

Provincie Utrecht heeft afspraken gemaakt met zeven collectieven die natuur in agrarisch gebied gaan beheren. Het is daarmee een van de eerste provincies die dat regelt.

In dit nieuwe systeem gaan de collectieven maatregelen uitvoeren voor bijvoorbeeld weidevogels, landschapselementen en boerensloten. Op 1 januari 2016 gaat het nieuwe systeem van start.

In provincie Utrecht zijn zeven collectieven opgezet; voor de eerste vijf is op 1 oktober een subsidiebeschikking verleend. Binnenkort volgen de andere twee subsidiebeschikkingen

Efficiënt organiseren

Door met agrariërscollectieven te gaan werken, is het mogelijk om natuurbeheer efficiënt te organiseren, gericht op behoud en ontwikkeling van natuurwaarden in het agrarisch gebied, meldt Provincie Utrecht.

Voorheen waren er contracten met honderden individuele boeren en tuinders. Nieuw is ook dat waterbeheer onderdeel is geworden van het natuurbeheerplan van de provincie.

Dat biedt meer mogelijkheden voor het combineren van maatregelen die elkaar versterken. Zo kunnen de collectieven bijvoorbeeld zowel de sloten als de aangrenzende slootkanten natuurvriendelijk gaan beheren.

Subsidiebeschikkingen

De afspraken met de collectieven gelden voor de komende zes jaar. De collectieven maken afspraken met de individuele deelnemers. De provincie geeft op deze manier veel verantwoordelijkheden aan het gebied.

Dat past bij het nieuwe natuurbeleid, waarin de provincie de doelen aangeeft en partners daar invulling aan geven op detailniveau. De subsidies worden voor de helft gefinancierd vanuit Europese middelen. Provincie en waterschappen betalen de andere helft.

Weer

 • Donderdag
  6° / 1°
  30 %
 • Vrijdag
  4° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  40 %
Meer weer