Waterschap+voert+jaarlijkse+controle+sloten+uit
Nieuws
© NVT

Waterschap voert jaarlijkse controle sloten uit

Vanaf november start Waterschap Rivierenland met de schouw van de kleinere sloten in het rivierengebied, de zogenoemde B-watergangen.

In Alm en Biesbosch controleert het waterschap de B-watergangen vanaf december 2015. Daarbij controleren medewerkers van het waterschap of de eigenaren van de gronden die aan deze sloten grenzen, hun sloten goed genoeg onderhouden.

Voor het waterbeheer in het rivierengebied is het belangrijk dat er niet teveel begroeiing in de sloten staat. Ook moeten de sloten diep genoeg zijn. Schone, diepe sloten zijn goed voor een vlotte aan- en afvoer van water en voor de waterkwaliteit.

Schouw

Eigenaren van gronden langs de B-watergangen zijn verplicht de bodem en de slootkanten vrij te houden van overtollige begroeiing, vuil en andere materialen. Elk najaar controleert Waterschap Rivierenland of de B-watergangen goed zijn onderhouden.

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden geldt naast de onderhoudsplicht voor B-watergangen nog een specifieke regel. Ook eigenaren van gronden langs grotere sloten (A-watergangen) moeten hier de slootkanten vrij houden van overtollige begroeiing, vuil en andere materialen.

A-, B- of C-watergang?

Wilt u zelf nagaan of een sloot die grenst aan uw grond een A-, B-, of C-watergang is? Gebruik de interactieve kaart op onze website: www.waterschaprivierenland.nl/legger-wateren.

Als bij de schouw blijkt dat de werkzaamheden niet of onvoldoende zijn uitgevoerd, ontvangen de eigenaren die het onderhoud moeten uitvoeren, schriftelijk een waarschuwing van het waterschap.

Zij krijgen dan de kans het onderhoud alsnog uit te voeren. Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap de onderhoudswerkzaamheden uit. Op kosten van de eigenaar van de betrokken percelen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  16° / 11°
  20 %
 • Zondag
  16° / 11°
  75 %
 • Maandag
  18° / 14°
  50 %
Meer weer