Enqu%C3%AAtes+rond+ervaringen+UDD%2Dregeling
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Enquêtes rond ervaringen UDD-regeling

Ruim een jaar geleden is de UDD-regeling van kracht geworden. Om inzicht te krijgen in de werking, wordt er een enquête gehouden onder veehouders.

De UDD-regeling maakt het voor veehouders mogelijk om onder voorwaarden ook tweede keus middelen zelf te gebruiken (diersoortspecifiek). Het biedt daarmee extra mogelijkheden.

Het ministerie van Economische Zaken wil graag weten hoe veehouders deze regeling hebben ervaren in de praktijk.

'Omdat de uitzonderingspositie voor het gebruik van tweede keus middelen belangrijk is in de bedrijfsvoering, willen we deze positie ook behouden voor de veehouderijsectoren.'

Evaluatie

In opdracht van het departement voert Wageningen UR een evaluatie uit van de UDD-regeling. LTO ondersteunt die en vindt het belangrijk dat alle veehouders uit de vier grote sectoren (melkvee-, pluimvee-, varkens- en vleeskalverhouderij) de gelegenheid hebben hun ervaringen kenbaar te maken.

De evaluatie wordt gebruikt om de regeling te behouden en, bij eventuele knelpunten, te verbeteren.

Invullen

De enquête is in te vullen voor houders van vier diersoorten: de melkveehouderij, de vleespluimveehouderij, de varkenshouderij en de vleeskalverhouderij.

Recent is een vergelijkbare enquête uitgezet onder de dierenartsen van deze sectoren.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  10° / 8°
  95 %
 • Donderdag
  6° / 2°
  70 %
 • Vrijdag
  4° / 0°
  80 %
Meer weer