Varkensvlees+lokaal+voer+milieuvriendelijker
Nieuws
© nieuwe oogst

Varkensvlees lokaal voer milieuvriendelijker

De productie van varkensvlees op basis van (deels) lokaal geteeld voer, zoals tarwe en lupine, scoort beter op broeikasgasemissies en energiegebruik dan gangbare varkensvleesproductie. Dat blijkt uit een studie van CLM.

Het transport van veevoer blijkt daarin doorslaggevend. Binnen deze casestudie bespaart de kortere transportafstand ruim 10 procent van de totale broeikasgasemissies uit de gehele keten.

Ook het gebruik van lokale reststromen uit de levensmiddelenindustrie als veevoer is een belangrijke manier om de emissies te beperken.

Levenscyclus analyses

CLM Onderzoek en Advies heeft samen met het Research Centre on Animal Production (CARP) in Italië de milieu-impact van verschillende Nederlandse en Italiaanse varkensvleesketens in beeld gebracht door middel van levenscyclus analyses (LCA).

Uit de analyse blijkt dat de veevoerproductie de belangrijkste factor is in de milieubelasting. Ruim 60 procent van de broeikasgasemissies is gerelateerd aan het voer.

Ongeveer de helft daarvan vindt plaats bij de voederproductie en afhankelijk van het rantsoen nog eens 6 tot 17 procent bij het transport van veevoer.

Reststromen

Vergelijking van de ketens laat zien dat gebruik van reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie substantieel bijdraagt aan de vermindering van de milieubelasting van varkensvlees. Zulke reststromen worden in de Nederlandse productie al veelvuldig gebruikt.

Door daarnaast zelf voer te telen, zoals voor het lupinevarken gebeurt, of in de buurt voer te kopen, wordt ook bespaard op transportkilometers en vervalt de daaraan gerelateerde milieu-impact.

Lupinevarken en KDV

Zo is 18 procent van de broeikasgasemissies per kilo karkasgewicht van het Vion-varken het gevolg van transport van veevoer (0,51 kg CO2-eq/kg karkasgewicht). Bij het lupinevarken is die emissie ruim een factor 4 kleiner (0,12 kg CO2-eq/kg karkasgewicht).

De Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) scoort op alle vijf onderzochte duurzaamheidsthema's minimaal 6 procent beter dan het Good Farming Global concept van Vion. Dat is grotendeels te verklaren door onder andere een circa 6 procent lagere voederconversie.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  16° / 7°
  40 %
 • Zondag
  17° / 10°
  70 %
 • Maandag
  16° / 10°
  40 %
Meer weer