ZH%3A+extra+geld%2C+maar+geen+nieuwe+natuur
Nieuws
© Nieuwe Oogst

ZH: extra geld, maar geen nieuwe natuur

Provincie Zuid-Holland steekt de komende vier jaar 40 miljoen euro extra in de uitvoering van het groene beleid. Er komen geen nieuwe (natte) natuurplannen, wel focust de provincie zich op het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS).

'Wij willen duidelijkheid en stabiliteit bieden voor natuurbeheerders en de landbouwsector', stelt het nieuwe college van VVD, D66, CDA en SP in zijn programma 'Slimmer, schoner en sterker', dat vrijdagmiddag is gepresenteerd.

'Beheer en onderhoud moeten hierbij structureel financieel zijn geregeld, voordat nieuwe natuur wordt aangelegd', schrijft het college.

Gebiedsgerichte aanpak

Het college stelt dat het de afgelopen periode goede ervaringen heeft opgedaan met gebiedsgericht werken. 'Wij gaan daar de komende vier jaar mee door. Dit doen wij onder meer door deelname aan de regiegroepen Groen. Wij ondersteunen plannen die hier ontstaan om maximaal draagvlak te krijgen.'

'Ons doel is meer natuur tegen lagere kosten. Ons uitgangspunt is een gelijk speelveld voor bestaande terreinbeheerders en nieuwe partijen. Wij bieden ruimte aan lokale initiatieven', aldus de coalitiepartijen.

Koppelen

Projecten wil de provincie samen met anderen uitvoeren. 'Daarbij streven wij naar een gelijkwaardige cofinanciering, gekoppeld aan de belangen die worden gediend. Het provinciaal belang bepaalt de provinciale bijdrage.'

'Wij ondersteunen vooral brede programma’s die meerdere samenhangende doelen bereiken, zoals natuurontwikkeling, behoud van het landschap, erfgoed en recreatie. Het verbinden van particuliere, lokale en provinciale initiatieven draagt bij aan de regionale economie.'

Ook steunt de coalitie nieuwe verdienmodellen voor het beheer en onderhoud van natuur- en recreatiegebieden. 'Zodat meer mogelijk wordt. De financiering van beheer en onderhoud komt in de toekomst in toenemende mate van de economische dragers. De mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer worden benut.'

Weer

 • Zondag
  7° / 1°
  10 %
 • Maandag
  9° / 6°
  50 %
 • Dinsdag
  6° / 4°
  70 %
Meer weer