20+kilometer+drains+in+Midden%2DDelfland
Nieuws
© Peter van Arkel

20 kilometer drains in Midden-Delfland

Vijf melkveehouders in Midden-Delfland laten sinds vandaag onderwaterdrainage aanleggen op een kleine 15 hectare. Het gaat in totaal om 20 kilometer aan drains die de wateraf- en aanvoer van de veenweide moet verbeteren.

De onderwaterdrainage is aangelegd vanuit programma 'Duurzaam boer blijven' in Midden Delfland in samenwerking met Hoogheemraadschap Delfland.

De melkveehouders krijgen een deel van de aanleg van de drains vergoed vanuit het IODS-fonds. Dat is in het leven geroepen om het landelijk gebied van Delfland te versterken ter compensatie van de aanleg van de A4.

'Het gaat om een proef. Een studiegroep is hier al enige tijd mee bezig', verklaart programmacoördinator Peter van Arkel. 'De komende jaren moet blijken of onderwaterdrainage hier werkt. Daarna wordt bekeken of we het verder uitrollen.'

Inklinking

Het landelijk gebied van Midden-Delfland bestaat grotendeels uit puur veen en deels uit klei op veen. 'De verwachting is dat de drains ervoor zorgen dat de inklinking wordt beperkt. De boeren zijn hoopvol', stelt Van Arkel.

Ook moet de onderwaterdrainage de draagkracht van de veenweide verbeteren. De boeren hopen zodoende dat het vee in het voorjaar eerder naar buiten kan en in het najaar langer in de wei kan blijven staan.

Verder is voor de boeren de verbetering van de benutting van het gras heel belangrijk waardoor uiteindelijk ook de nutriëntenefficientie in de kringloop van het bedrijf verbeterd.

Waarder

Zes weken geleden lieten vier melkveehouders bij Waarder zo'n 17 hectare grasland draineren. Ook deze veenpolders zijn vrij gevoelig voor bodemdaling.

Provincies Zuid-Holland en Utrecht en de waterschappen steunen de aanleg van onderwatedrainage in diverse gebieden in het Groene Hart.

Economisch voordeel

Uit onderzoek blijkt verder dat de aanleg en toepassing van drains loont. Onderwaterdrainage kost 117 euro per hectare bij een investering (aanlegkosten) van 1.800 euro per hectare en afschrijving over twintig jaar.

Aan baten wordt een toename van extra grasbenutting van 500 kilo droge stof per hectare gerekend en dertig extra weidedagen. Dat levert 170 euro op, waarbij de onderzoekers komen op een positief saldo van 53 euro per hectare.

Weer

 • Zondag
  7° / 3°
  10 %
 • Maandag
  6° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  10 %
Meer weer