Intensief+kan+bouwen+in+Zuid%2DHolland
Nieuws
© Cees van 't Wout

Intensief kan bouwen in Zuid-Holland

Intensieve veehouders in Zuid-Holland kunnen hun bedrijven verplaatsen en uitbreiden. Dat stelt het provinciebestuur en bewijst de praktijk.

Dat blijkt uit antwoorden van Gedeputeerde Staten (GS) op vragen van de Partij voor de Dieren (PvdD). Aanleiding is de verplaatsing van het zeugen- en varkensbedrijf van Nico Kroes.

Hij wil zijn stallen met voerligboxen pal naast de bebouwde kom in Woubrugge verruilen voor een nieuwe locatie met een groepshuisvesting op stro. Daarmee groeit zijn bedrijf van 0,4 naar 1,5 hectare.

Visie

‘Het betreft de verplaatsing en uitbreiding van een bestaande intensieve veehouderij’, stelt het provinciebestuur. Volgens de Visie Ruimte en Mobiliteit is ‘verplaatsing en uitbreiding van een bestaand intensief veehouderijbedrijf mogelijk’.

Voorwaarden zijn dat de bedrijfsvoering op de nieuwe locatie ten minste vijf jaar plaatsvindt op basis van certificering voor dierenwelzijn en duurzaamheid en past binnen een bouwblok van 2 hectare.

Vergunning

Dat is bij Kroes het geval. ‘Wij zien op dit moment geen aanleiding tot het nemen van maatregelen’, concludeert GS.

Ook heeft de provincie een Natuurbeschermingswetvergunning aan de varkenshouder verleend. Die is nodig vanwege het nabijgelegen Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen. De provincie stelt dat uitbreiding van 1.146 naar 3.695 dieren met een nieuw stalsysteem niet leidt tot een hogere stikstofdepositie.

Voordelen

GS noemt verder voordelen van de verplaatsing, zoals geurhinder. ‘Op de huidige locatie staan circa zestig woningen binnen een straal van 200 meter. Op de beoogde locatie staan twee woningen binnen een straal van 200 meter.’

De bal ligt nu bij gemeente Kaag en Braassem, die haar bestemmingsplan nog moet wijzigen. Als dat rond is, krijgt de varkenshouder de benodigde vergunningen en kan hij bouwen.

Helder

‘Dit zijn heldere antwoorden. GS schetst duidelijke kaders wat wel en niet kan’, reageert voorzitter Arie Verhorst van LTO Noord Zuid-Holland. Zij voerde het afgelopen jaar een stevige lobby om te voorkomen dat de intensieve veehouderijen in Zuid-Holland op slot gaan en daarnaast ontwikkelmogelijkheden krijgen.

‘Dit is het beleid zoals we het hebben ingestoken’, vervolgt Verhorst. ‘Er is nu duidelijkheid en er liggen kansen voor intensieve veehouders om hun bedrijven voort te zetten en zich te ontwikkelen. Dat geldt zeker voor bedrijven die planologisch klem zitten.’

Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst, eidtie Midden

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  10° / 6°
  70 %
 • Donderdag
  9° / 8°
  70 %
Meer weer