Bovengemiddeld+half+jaar+melkveesector
Nieuws
© flynth niet factureren

Bovengemiddeld half jaar melkveesector

Melkveehouders hebben in de eerste helft van 2014 ruim 4 procent meer gemolken dan dezelfde periode in 2013. De melkprijs was hoger, terwijl de kosten ook wat hoger uitvallen. De voerkosten zijn wat gedaald.

Dat blijkt uit de periodieke rapportages van Flynth adviseurs en accountants over het eerste halfjaar van 2014.

De voorschotprijs van melk steeg met 6,56 cent per kilo en de nabetaling melkgeld was 1,12 cent hoger dan in het eerste halfjaar van 2013. Ondanks lagere prijzen voor nuka' s en melkkoeien bleef de post verkopen minus aankopen vee praktisch gelijk.

Per kilo melk stegen de totale directe opbrengsten met 7,70 cent. De bedrijven hebben het eerste halfjaar 440.100 kilo melk afgeleverd: een stijging van 4,4 procent.

Uitgaven

De totale directe uitgaven zijn gelijk gebleven. De voerkosten daalden met ruim 5 procent door lagere prijzen voor krachtvoer en krachtvoerachtige bijproducten.

De gewaskosten stegen met 0,30 cent (+ 13,7 procent). Door de nieuwe derogatie-eis van minimaal 80 procent grasland is er meer uitgegeven aan zaaizaad, gewasbescherming en kunstmest. De post kunstmest is ook gestegen door het hogere aandeel gras en door de goede groeiomstandigheden in het voorjaar van 2014.

Meer kosten mestafzet

De diergebonden kosten bleven gelijk. De mestafzetkosten stegen met 60 procent (0,13 cent per kilo melk). In de eerste helft van 2014 is veel meer mest afgezet doordat de melkveebedrijven intensiever worden, de BEX-resultaten van 2013 tegenvielen en het 5 procent generieke voordeel in 2014 verdwijnt.

De totale overige uitgaven stegen met 1,33 cent per kilo melk. Opvallende stijgers zijn onroerend goed (meer onderhoud gebouwen) met 0,25 cent (+ 11 procent), machines en werktuigen met 0,35 cent (+18 procent) en loonwerk met 0,51 cent (+28 procent).

· Zie voor het totale overzicht de tabel in de pdf.

Weer

 • Zaterdag
  24° / 14°
  70 %
 • Zondag
  24° / 17°
  50 %
 • Maandag
  23° / 16°
  50 %
Meer weer