Boer vreest vliegveld Lelystad

Flevoland - Veehouders in Flevoland vrezen dat de uitbreiding van Lelystad Airport ten koste gaat van hun ontwikkelingsruimte. De uitbreiding komt overeen met een expansie van meer dan 11.000 melkkoeien, rekende LTO Noord uit.

Tienke WoudaVolgens de berekeningen in het milieueffectrapport leidt de uitbreiding van Lelystad Airport tot een toename van de stikstofemissie van 287,13 ton per jaar in 2025. Dat wordt grotendeels veroorzaakt door het vliegverkeer. Daarnaast is er een bijdrage vanwege de toename van het wegverkeer van en naar het vliegveld.
‘Ter vergelijking: een melkkoe heeft een jaarlijkse ammoniakemissie van 9,5 kilo en een melkveebedrijf met 200 melkkoeien en 140 stuks jongvee heeft een ammoniakemissie van 2.446 kilo per jaar’, geeft LTO Noord in de zienswijze op het ontwerp-luchthavenbesluit luchthaven Lelystad aan.
LTO Noord concludeert dat er in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) minder ontwikkelingsruimte resteert voor de veehouderij als in de PAS ontwikkelruimte wordt gereserveerd voor extra vliegverkeer.

Opsouperen

LTO Noord Flevoland-voorzitter Arnold Michielsen: ‘De grote vraag is hoeveel ontwikkelingsruimte het vliegveld gaat opsouperen. De veehouderijsector creëert steeds meer ontwikkelingsruimte door innovaties als nieuwe stalsystemen. Die ruimte moet de sector ook krijgen.’
Daarbij komt dat de juistheid van de uitgevoerde depositieberekeningen bij LTO Noord vragen oproept. Oorspronkelijk werd in het MER een veel hogere stikstofdepositie berekend op de noordrand van de Veluwe. ‘Er zijn nieuwe berekeningen uitgevoerd omdat er een fout in de verwerking van de emissiegegevens van het vliegverkeer was gemaakt. De nieuwe berekeningen zijn niet in het MER opgenomen.’
LTO Noord stelt verder in de zienswijze dat tientallen windmolens moeten wijken voor de luchthaven, in verband met de vliegveiligheid. In een gebied van circa 5 kilometer rond de luchthaven is het niet meer mogelijk een windmolen te plaatsen. ‘De onzekere voordelen van de uitbreiding van de luchthaven wegen niet op tegen de zekere belemmeringen die het luchthavenbesluit met zich meebrengt’, geeft regiomanager Kees van Beek van LTO Noord aan.
Van Beek benadrukt dat alle boeren in Flevoland met de mogelijke uitbreiding van het vliegveld te maken hebben. ‘De toename van de stikstofemissie geldt voor heel Flevoland, dus niet alleen voor de direct omliggende bedrijven.’
LTO Noord verwacht dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor 1 november met een antwoord op de zienswijze komt.

Weer

 • Vrijdag
  13° / 8°
  80 %
 • Zaterdag
  14° / 8°
  70 %
 • Zondag
  16° / 9°
  70 %
Meer weer