Invloed+leden+groter+bij+Agrico
Nieuws
© Agrico

Invloed leden groter bij Agrico

Coöperatie Agrico wijzigt per 1 augustus 2014 haar beheersstructuur. Leden krijgen meer invloed in het nieuwe model.

Om de ledeninvloed te vergroten en een zuivere scheiding tussen de diverse taken en bevoegdheden te bewaren, is de bestuursstructuur zorgvuldig ingevuld. Tot op heden vervulde de algemeen directeur de rol van bestuur van de coöperatie.

Deze taken worden overgenomen door een bestuur dat naast externe deskundigen bestaat uit een meerderheid van telende leden. Dezelfde personen vormen ook de raad van commissarissen van de B.V. van Agrico. De raad van beheer komt hiermee te vervallen.

Poolcommissies

Om de leden meer inspraak te geven in hun rol als leverancier worden drie poolcommissies gevormd. Eén is voor pootgoed gangbaar geteeld, één voor consumptie gangbaar geteeld en één voor pootgoed en consumptie biologisch geteeld.

Deze poolcommissies fungeren als aanspreekpunt voor zowel de leden als de directie aangaande de condities van de poolovereenkomsten.

Ingrijpend

Het is voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf dat Agrico haar statuten zo ingrijpend wijzigt. Na een voorbereidingsproces van ruim anderhalf jaar is in nauwe samenwerking tussen de ledenraad, raad van beheer en het bestuur het nieuwe model tot stand gekomen.

Vanuit praktische overwegingen is gekozen voor een personele unie, dat wil zeggen dezelfde bemensing tussen het bestuur en de raad van commissarissen.

Ledenraad

Om te voorkomen dat het bestuur en de raad van commissarissen zichzelf controleren, zal in de praktijk de ledenraad goedkeuring geven aan belangrijke besluiten die het bestuur als aandeelhouder van de B.V. neemt.

De omvang van de ledenraad wordt teruggebracht om slagvaardig te blijven.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 16°
  70 %
Meer weer