%27Minder+ammoniakemissie+voor+bedrijfsgroei%27
© nieuwe oogst

'Minder ammoniakemissie voor bedrijfsgroei'

'De PAS-overeenkomst vraagt een forse inspanning van ondernemers, maar is noodzakelijk', zegt LTO Nederland-bestuurder Siem Jan Schenk. 'Minder ammoniakemissie maakt groei agrarische bedrijven mogelijk.'

Met die woorden reageert Schenk op de vanmorgen gesloten overeenkomst Generieke Maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Daarmee wordt het voor agrarisch ondernemers mogelijk hun bedrijf te ontwikkelen nabij Natura 2000-gebieden.

Respect voor mens, dier en milieu

Voor LTO is het van groot belang dat agrarische bedrijven zich ook nabij natuurgebieden kunnen blijven ontwikkelen. 'Uiteraard wel met respect voor mens, dier en milieu. Met de nu afgesproken maatregelen zetten we een belangrijke stap', verzekert Schenk.

De LTO Nederland-bestuurder plaatst daarbij wel een kanttekening, omdat het PAS-programma nog niet helemaal gereed is. 'Wij hebben een aantal ontbindende voorwaarden opgenomen.'

Natura 2000

Zo vindt de land- en tuinbouworganisatie dat alle veehouderijbedrijven, of die nu wel of niet in de nabijheid van een Natura 2000-gebied liggen, in redelijkheid ruimte moeten krijgen voor ontwikkeling.

'Wij vragen hiervoor in het PAS-programma garanties. Als die er niet komen, is wat ons betreft de overeenkomst van de baan. Verder moeten de beleidsregels voor toekenning van ontwikkelruimte door provincies transparant en eenduidig zijn.'

Regelgeving

LTO Nederland wil hierover centraal afspraken maken, zodat per provincie geen verschillen in regelgeving ontstaan.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
Meer weer