Zetmeeltelers+zoeken+alternatieven
© Nieuwe Oogst

Zetmeeltelers zoeken alternatieven

Twee op de drie Avebe-telers verwachten dat de teelt van zetmeelaardappelen in Nederland niet langer rendabel zal zijn.

Daarom overwegen zij om over te stappen op andere gewassen. Dat blijkt uit het onderzoek van ABN Amro naar de toekomst van zetmeelaardappelen in Nederland.

Volgens ABN Amro kan de omschakeling naar andere gewassen zorgen voor een ingrijpende verschuiving in het landschap in Noordoost-Nederland.

Schaalvergroting

Overigens is 60 procent van de akkerbouwers in het betreffende gebied met een bedrijfsareaal van meer dan 200 hectare wel positief over de winstgevendheid van de zetmeelteelt.

Volgens de bank duidt dit op schaalvergroting en verregaande professionalisering van de keten.

Graan en voedergewassen

Uit het onderzoek blijkt dat de telers vooral graan en voedergewassen beschouwen als alternatieven voor de zetmeelteelt. Ook consumptieaardappelen en suikerbieten zijn goede opties.

Saldo, teeltgemak en bodemvruchtbaarheid bepalen de keus voor een ander gewas.

Samenwerking

ABN Amro is van oordeel dat samenwerking tussen akkerbouwers besparingen mogelijk maakt en ervoor zorgt dat kennis beter wordt benut. De telers zelf zien meer samenwerking niet als oplossing voor betere bedrijfsvoering.

Weer

 • Woensdag
  22° / 15°
  75 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  20 %
 • Vrijdag
  20° / 13°
  60 %
Meer weer