Daling+stikstof%2D+en+fosfaatuitscheiding+2012
© Marcel Bekken

Daling stikstof- en fosfaatuitscheiding 2012

De stikstof- en fosfaatuitscheiding namen in 2012 beide af ten opzichte van het voorgaande jaar. De stikstofuitscheiding daalde van 477 tot 461 miljoen kilo N en de fosfaatexcretie van 170 tot 161 miljoen kilo P2O5, meldt het CBS.

De belangrijkste oorzaken zijn lagere stikstof- en fosforgehalten van mengvoer voor rundvee, varkens en pluimvee en een kleinere varkens- en pluimveestapel.

De lagere mineralengehalten van rundveemengvoer hangen samen met afspraken tussen de rundveesector en mengvoerfabrikanten. Deze vallen onder het voerspoor waarbij limieten zijn gesteld aan het fosfaatgehalte van rundveemengvoer.

Mineralenuitscheiding

Zowel voor stikstof als voor fosfaat ligt het niveau van de mineralenuitscheiding in 2012 onder het plafond dat de Europese Commissie voor Nederland stelt. Het totale volume aan geproduceerde dunne en vaste mest veranderde vorig jaar niet.

Vanaf het begin van de jaren negentig stelt Werkgroep Uniformering berekening Mesten mineralencijfers (WUM) jaarlijks standaardfactoren vast voor de mestproductie en mineralenuitscheiding per diercategorie.

Dierlijke mest

De productie van dierlijke mest en de uitscheiding van stikstof, fosfaat en kali worden berekend door de standaardfactoren per diercategorie te vermenigvuldigen met het aantal dieren in de Landbouwtelling.

Klik voor complete overzicht op bijgesloten pdf

Weer

 • Woensdag
  9° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  9° / -2°
  10 %
 • Vrijdag
  12° / -1°
  10 %
Meer weer