Grondbewerking Montfoort wordt moeilijk

Boeren in Montfoort mogen geen grondbewerkingen als frezen en ploegen uitvoeren, zonder vergunning. Dat stelt provincie Utrecht. De teelt van maïs of andere landbouwgewassen wordt hierdoor erg moeilijk.

'Montfoort moet van de provincie een algemeen verbod opnemen in haar bestemmingsplan. Mogelijk komen er individuele vergunningen, maar ik schat dat de gemeente nauwelijks kan afwijken', reageert Theo Stam van LTO Noord Utrecht.

Montfoort had de vrijwaringszone bodembewerking van de plankaart verwijderd, omdat het niet om echte veenbodem zou gaan, maar vee-op-kleigronden. Daarom stelde Montfoort graslandvernieuwing en teelt van landbouwgewassen gelijk aan normaal gebruik.

Bodemdaling

Veenbodems zijn kwetsbaar voor oxidatie bij bodembewerking, wat tot bodemdaling kan leiden. Vandaar de beperking in de Provinciale Ruimtelijke Verordening.

Volgens de provincie heeft Montfoort gehandeld in strijd met de aanduiding op de bodemkaart Veengebieden uit 2008 en vallen de gebieden wel in de categorie veengronden.

Aanwijzingsbesluit

In het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied moet gemeente Montfoort op last van de provincie daarom toch een vrijwaringszone bodembewerking opnemen. Dat heeft provincie Utrecht bepaald in een aanwijzingsbesluit.
• Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst, editie Oost/west

Weer

 • Dinsdag
  13° / 7°
  50 %
 • Woensdag
  8° / 5°
  10 %
 • Donderdag
  10° / 4°
  70 %
Meer weer