2040%3A+3+boerenbedrijfsvormen+Nederland
© Koos van der Spek

2040: 3 boerenbedrijfsvormen Nederland

In de komende decennia zullen Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven zich ontwikkelen volgens drie hoofdlijnen. Dat zijn het gespecialiseerde rurale bedrijf, het quasi-industriële bedrijf en het stedelijk georiënteerde bedrijf.

Dat blijkt uit het advies van de Raad van de leefomgeving en infrastructuur over de toekomst van de Nederlandse landbouw.

Gespecialiseerde rurale bedrijf

Dit zijn de veelal grondgebonden familiebedrijven. De boer is vakman en hoeder van het agrarisch cultuurlandschap en de natuur. Zelfsturing, zorgvuldig omgaan met dier, plant en bodem en continuïteit over de generaties heen zijn kernwaarden.

De uitdaging voor dit bedrijf ligt in het vinden van een goede omgangsvorm met hun omgeving. Zowel de omringende bewoners, het landschap en de milieu- en gezondheidseffecten van de productie.

Het quasi-industriële bedrijf

Deze bedrijfsvorm komt voor in de gebouwgebonden sectoren: de glastuinbouw en de intensieve veehouderij. De bedrijven zetten in op schaalvergroting en maken daarbij gebruik van zowel vreemde arbeid als vreemd kapitaal.

Grotere efficiëntie, sterke ketenintegratie en het tot stand brengen van kringlopen staan centraal. Samenwerking met andere technologische bedrijven is onderdeel van de strategie.

Deze bedrijfsvorm stuit, vooral in de dierlijke productie, op maatschappelijke weerstanden door vraagtekens over volksgezondheid, ethiek en dierenwelzijn. De uitdaging ligt in het verzoenen van dit bedrijfstype met de samenleving.

Het stedelijk georiënteerde bedrijf

Deze bedrijven houden zich bezig met verbrede landbouw. Het landelijk gebied en de land- en tuinbouw worden vanuit een stedelijke invalshoek bezien, waarbij een diversiteit aan nieuwe vormen van land- en tuinbouw mogelijk wordt.

Kleinschalige technologische innovaties, ict-oplossingen en stadsdistributie jagen de professionaliteit van deze bedrijven aan.

De winstgevendheid vormt voor deze ondernemers de uitdaging. Investeringen in milieu en dierwelzijn zijn relatief duur voor deze vaak kleinere bedrijven.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  10° / 6°
  70 %
 • Donderdag
  8° / 6°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  50 %
Meer weer