Drains+verlagen+nutri%C3%ABntenbelasting
© Nieuwe Oogst

Drains verlagen nutriëntenbelasting

Onderwaterdrains geven een aanzienlijke vermindering van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in veenweiden in West-Nederland. Dit geldt het sterkst voor fosfor en het minst voor sulfaat.

Dat blijkt uit onderzoek van Alterra Wageningen UR in opdracht van de provincies Utrecht en Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken.

Sulfaat blijkt het meest gevoelige nutriënt, waarbij de drooglegging van groot belang is. Een drooglegging van 40 centimeter is de meest gunstige drooglegging voor vermindering van de sulfaatbelasting. Dieper leidt in een aantal gevallen tot een vergroting van de sulfaatbelasting.

Maaivelddaling

Onderwaterdrainage is een mogelijk alternatief voor het verhogen van slootpeilen om maaivelddaling in veenweidegebieden te beperken. Bij deze vorm van drainage worden buizen in de veenbodem gebracht die onder slootpeil liggen.

Doel is de grondwaterstanden in droge periodes door verbeterde infiltratie te verhogen om daarmee de veenoxidatie te verminderen. In natte perioden verlagen de drains juist de grondwaterstand en verbeteren zo de draagkracht.

Momenteel lopen er nog diverse praktijkpilots met onderwaterdrains naar milieueffecten en agrarisch gebruik.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  11° / 4°
  20 %
 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
 • Maandag
  6° / 3°
  60 %
Meer weer