Miljoen+voor+drains+in+West
© Mike Schellart

Miljoen voor drains in West

Provincie Zuid-Holland trekt € 1 miljoen uit voor een grootschalige proef met onderwaterdrainage in 900 hectare westelijk veenweidegebied. Ook is er de komende 3 jaar € 1,4 miljoen beschikbaar voor kavelruil en de aanleg van kavelpaden.

De subsidiegelden zijn opgenomen in de provinciale begroting van 2013 waarmee Provinciale Staten woensdag akkoord gingen. De regeling maakt onderdeel uit van de Subsidieregeling Landelijk Gebied.

De onderwaterdrainage wordt aangelegd in Polder Zegveld-Noord (200 hectare) en in de Gouwe Wiericke en Krimpenerwaard (700 hectare). De proef moet meer kennis verschaffen om de bodemdaling in de veenweidegebieden te remmen.

Megaproef

Het gaat om een gezamenlijk project van provincie Zuid-Holland en de waterschappen Rijnland, De Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard. De schappen gaan het project medefinancieren. Onderwaterdrainage kost ongeveer € 1800 per hectare.

Ook het Veenweide Innovatie Centrum (VIC), onderzoeksinstituut Alterra, PPP-Agro Advies, LTO Noord en de agrarische natuurverenigingen worden bij de megaproef betrokken.

Onderwaterdrainage

Boeren die onderwaterdrainage willen, moeten de helft van de kosten zelf betalen. Innovatiemanager Frank Lenssinck van het VIC poneerde eerder het idee om dat in natura te doen.

Zo kunnen boeren bijvoorbeeld een trekker of arbeid inzetten.

Kavelruil

Het geld voor kavelruil en kavelpaden zijn nodig voor de invoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Verwacht wordt dat tienduizenden hectares grond van eigenaar wijzigen.

Stichting Kavelruil Zuid-Holland is op dit moment bezig de mogelijkheden voor kavelruil in de verschillende regio's binnen Zuid-Holland in beeld te brengen in een zogenoemd 'Koepelproject'. Op basis van de resultaten worden begin 2013 jaren meerdere kavelruiltrajecten opgestart.

Weer

 • Donderdag
  9° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  40 %
Meer weer