Bluehub ziet transitie als opstap voor leidende positie bij innovaties

De veranderingen waar boeren en tuinders toe gedwongen worden leggen een bodem om als Nederland leidend te worden bij innovaties, stelt directeur Bart Verlegh van marketing- en innovatiebureau Bluehub in Venlo.

Bluehub+ziet+transitie+als+opstap+voor+leidende+positie+bij+innovaties
© Michiel Elands

'Thema's als dierenwelzijn, mestoverschot, geschikte grond en natuurdoelstellingen gaan overal in de wereld opspelen. Als wij nu met goede innovaties komen, dan is daar straks een grote markt voor', stelt Verlegh.

Meer dan de helft van de boeren en tuinders leeft tussen hoop en vrees: kan ik nog door?

Bart Verlegh, Bluehub

Met twintig medewerkers richt het Limburgse bedrijf zich vooral op de verduurzaming van de agrosector via innovatie, business development en strategische marketing. Daarin werkt Bluehub samen met agraische ondernemers en andere partijen, onder andere de LLTB.

Sinds 2017 zit Bluehub op de Brightlands Greenport Campus in Venlo. Dat bevalt goed, vertelt Verlegh. ‘We geloven in de kracht van een innovatienetwerk met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Hier zitten tachtig partijen die zich hoofdzakelijk richten op veilige en gezonde voeding en het verduurzamen van de voedselketen. Dat legt ons geen windeieren. ‘We doen het samen’ is een van onze kernwaarden.’


Wat is jullie verdienmodel?

‘We komen vaak bij een bedrijf binnen om mee te denken over het zetten van een nieuwe stap. De businesscase is leidend. We doorgronden wat een ondernemer wil en maken een goed doordacht plan, toetsen de haalbaarheid en ontsluiten de markt. Het draait daarbij om verduurzamen en verdienen.’


Hoe zou u innovatie definiëren?

‘Het kan een uitvinding zijn, een verandering of verbetering van een product of dienst en alles wat daar tussenin zit. Wij en onze klanten maken daarbij steeds vaker gebruik van data en kunstmatige intelligentie om kennis te verzamelen en te ordenen.

'Een inspirator voor ons is de vooraanstaande ondernemer Gunter Pauli. Met het ecosysteem Blue Economy heeft hij aangetoond dat je met respect voor natuur en milieu tal van nieuwe onontgonnen markten kunt ontdekken en ontsluiten.’


Zijn boeren en tuinders innovatief?

‘Eerlijk gezegd zijn het vooral een handjevol koplopers die grote stappen zetten. Een goed voorbeeld vind ik de Brabantse aardappelteler Jacob van Borne die vooroploopt met het verzamelen van data. Hij wil die informatie samen met de omgeving benutten in een gebiedsgerichte aanpak om maatschappelijke doelen te bereiken rond biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit. Dat kan als blauwdruk dienen voor andere regio’s.’


Bluehub werkt samen met bedrijven om via data de boomstamdikte te bepalen. Wat levert dat op?

‘Met behulp van cameratechnologie en data de boomstamdikte bepalen bespaart enorm veel tijd en geld. AgroWizard maakt bij een vrucht- en laanbomenkwekerij met 3,5 miljoen bomen onderdeel uit van een heel pakket aan precisielandbouwtechnieken, zoals het weer voorspellen, de bodemkwaliteit meten en in de toekomst bloesem monitoren.

'Ondernemer Han Fleuren wil naar eigen zeggen ‘kunnen praten met bomen’. Stap voor stap komt hij via de inzet van technologie te weten wat de boom precies nodig heeft.’


Bluehub en LLTB zijn samen met andere partijen kartrekkers van Platform Tuinbouwreststromen. Is dat innovatie?

‘Ja, want we optimaliseren de achterkant van de voedselketen. Plantaardige reststromen proberen we steeds meer waarde te geven. Naast vergisten kun je denken aan het verwerken van groenten die de winkel niet halen in soepen en sauzen.

'Via bio-raffinage kun je eiwitten winnen uit plantmateriaal, wat weer als veevoer kan dienen. Paprikaloof en papier kunnen inmiddels worden verwerkt tot knoerthard bouwmateriaal. Een volgende stap zou bijvoorbeeld opwaardering tot gebruik in cosmetica of medicatie zijn.’


Innoveert de Nederlandse land- en tuinbouw nog voldoende?

‘Ik zie op dit moment vooral een sector in nood. Meer dan de helft van de boeren en tuinders leeft tussen hoop en vrees: kan ik door of moet ik stoppen?

‘Mijn kritische noot is dat agrariërs over het algemeen te veel naar elkaar kijken en te weinig naar andere sectoren. Ik snap dat wet- en regelgeving als een zwaard van Damocles boven een boerenbedrijf kan hangen. Maar zie de transities waar we voor staan als kans, niet als bedreiging. Ik heb liefde voor de sector, dus lees dit als een oproep tot verandering.’


Welke kant kunnen boeren en tuinders op?

‘In de eerste plaats is dat schaalvergroting met behulp van digitalisering, vooral in de tuinbouw. Dat zal niet voor elke ondernemer mogelijk zijn, dus denk ik daarnaast aan differentiatie van kleinere boerenbedrijven.

‘Omarm nieuwe verdienmodellen op terreinen waar een markt voor is. Denk aan natuurbeheer of landschapsonderhoud, zorg, een korte keten, de zakelijke markt of plattelands-toerisme. Ook de paardenhouderij ontwikkelt zich sterk in Limburg. Je kunt ook gaan samenwerken als collectief, zoals varkenshouders binnen de Varketing Group in Lottum doen.’


Bluehub is ook betrokken bij Insect Valley Europe. Hoe loopt dat?

‘In het onderzoek naar alternatieve dierlijke eiwitten spelen insecten een steeds grotere rol, al staat de kweek nog in de kinderschoenen. We richten ons op insecten voor gebruik als diervoeding, die wellicht een deel van de soja kunnen vervangen. Stallen van stoppende boeren kunnen geschikt gemaakt worden voor insectenteelt. We proberen een keten te ontwikkelen en een afnamegarantie te krijgen van een aantal partijen.’


Welke rol speelt LLTB in innovatie?

‘Limburgse boeren en tuinders zijn goed georganiseerd en dat stemt hoopvol. Op tal van terreinen haakt LLTB of LTO Nederland al aan bij innovatieve ontwikkelingen. Ik vraag mij wel af of daar niet een tandje bij moet. Ik denk dat we als Nederland een leidende rol kunnen blijven vervullen op het gebied van agrofood. Misschien in mindere mate als exporteur van producten en meer als kenniscentrum.

‘Het is eigenlijk een cadeautje dat we vastlopen op vraagstukken als dierenwelzijn, mestoverschot, voldoende geschikte grond of natuurdoelstellingen, want dit soort thema’s gaan overal in de wereld opspelen. Als wij nu met goede innovaties komen, dan is daar straks een grote markt voor.’


Bart Verlegh

Bart Verlegh (38) is directeur van marketing- en innovatiebureau Bluehub en heeft commerciële economie gestudeerd aan Fontys in Eindhoven. Na een korte loopbaan als marketeer in de uitzendbranche komt hij bij Blue Innovation Center terecht, van waaruit Bluehub ontstaat. Bluehub is sinds 2017 gevestigd op de Brightlands Campus Greenport in Venlo. Een team van twintig medewerkers richt zich vooral op verduurzaming van de agrofoodsector via innovatie, business development en strategische marketing voor mkb-bedrijven. Onder de naam ‘Open Brains’ krijgen ondernemers regelmatig de mogelijkheid om innovatieve ideeën te presenteren aan experts.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer