Overijsselse rietteelt onder druk, onderzoek moet oorzaak achterhalen

De opbrengst van rietteelt in het Overijsselse gebied Weerribben-Wieden staat onder druk. De productie en de rietkwaliteit gaan sterk achteruit, zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak. Om die oorzaak te achterhalen, start een onderzoek naar de invloed van water en bodem op de rietgroei.

Overijsselse+rietteelt+onder+druk%2C+onderzoek+moet+oorzaak+achterhalen
© Niels de Vries

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Onderzoekscentrum B-Ware, in samenwerking met Witteveen+Bos en de Radboud Universiteit. De uitkomsten van het onderzoek moeten handelingsperspectief voor het rietlandbeheer en toekomstplannen voor het gebied brengen.

Want het is niet goed duidelijk waarom de rietopbrengst afneemt, zegt rietteler Wout van de Belt. Hij pacht rondom het dorp Belt-Schutsloot 30 hectare rietland van Natuurmonumenten en heeft 20 hectare eigen rietland.

'De laatste tien jaar daalt de rietopbrengst jaar in jaar uit, van duizend bosjes per hectare naar minder dan vijfhonderd. We weten nu niet waardoor het komt en ik wil niet dat dit werk met mij stopt. Daarom hebben we aangedrongen op een onderzoek. Misschien is er niets aan te doen en moeten we ons daarbij neerleggen. Maar dan moeten we dat wel goed onderzocht hebben', stelt de rietteler.


Trend

Van de Belt is niet de enige die de rietproductie en -kwaliteit achteruit ziet gaan zonder te weten hoe dit precies komt. Het is een trend die in de Weerribben-Wieden, met zijn lange historie van rietsnijders en rietdekkers, al decennia wordt gezien. Met het achterhalen van de oorzaken van deze achteruitgang kunnen rietlanden in de toekomst beter worden beheerd. Ook kan de kennis die in het onderzoek wordt opgedaan, breder worden toegepast op de veenweidegebieden rondom de Weerribben-Wieden.

In die omliggende gebieden is sprake van veenafbraak door drainage, met bodemdaling en broeikasgasemissies tot gevolg. Om dit te beperken, wordt eraan gedacht om de veenbodems te vernatten. Riet is een van de potentiële gewassen die kunnen worden geteeld op vernatte veenbodems. Zo blijft het veen nat en stoppen de veenafbraak en de broeikasgasuitstoot.


Breed onderzoek

De opdracht voor het onderzoek, dat komend groeiseizoen wordt gehouden, komt van Natuurcollectief Noord West Overijssel. Provincie Overijssel faciliteert het onderzoek. Verschillende rietlanden en veenweidepercelen worden bezocht, bemonsterd en geanalyseerd. Verschillende condities, zoals zuurgraad, voedselrijkdom, waterstand, vegetatiesamenstelling, rietkwaliteit en ouderdom van de kragge, worden onderzocht.

Dit gebeurt op zowel extensief als intensief beheerde rietlanden. Op die manier moet duidelijk worden welke factoren de rietgroei het meest beïnvloeden. Het onderzoeksplan en de locatieselectie worden samen met de gebiedspartners gemaakt.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  24° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  22° / 16°
  50 %
 • Woensdag
  21° / 13°
  20 %
Meer weer