Nederlandse boeren vragen in Brussel om opschorten derogatiebeschikking

Nederlandse boeren hebben dinsdag in Brussel geprotesteerd. Ze willen een boodschap afgeven aan Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius voor Milieu. Ze vragen hem om opschorting van de derogatiebeschikking en te verklaren dat voor de jaren 2024 en 2025 de derogatienormen en voorwaarden gelden zoals die van kracht waren in 2022.

Tijdens de demonstratie, op een steenworp afstand van het gebouw van de Europese Commissie, zetten vertegenwoordigers van verschillende boerenorganisaties de problematiek nog maar eens uiteen: de afbouw van de derogatie en de derogatievoorwaarden voor de jaren 2023 tot en met 2025 hebben enorme gevolgen voor de Nederlandse land- en tuinbouw, in het bijzonder voor de Nederlandse veehouderij.

Daarbij wijzen de organisatie op het verlies aan plaatsingsruimte voor dierlijke mest die heeft geleid tot hoge afzetkosten voor dierlijke mest. Het invoeren van bufferstroken en met nutriënten verontreinigde gebieden leidt ook in de akkerbouw tot allerlei problemen, zoals extra gewasbeschermingskosten en vooral opbrengstverlies. Al die extra kosten en opbrengstderving zijn voor de bedrijven in Nederland niet meer op te brengen en leiden tot een afbraak van vooral de melkveehouderijsector, betogen ze.


Manifest overhandigd

Later op de dag wordt een manifest overhandigd aan een aantal Europarlementariërs en aan het kabinet van Eurocommissaris Sinkevicius. Dit document is ondertekend door Agractie Nederland, Dutch Dairymen Board, LTO Noord regio Oost, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Netwerk Grondig, Producentenorganisatie Varkenshouderij, Vee & Logistiek Nederland en Vereniging van Kalverhouders.

In het manifest vragen de verenigde landbouwpartijen in Brussel om opschorting van de derogatiebeschikking inclusief de aanwijzing van de met nutriënten verontreinigde gebieden, bufferstroken, kalenderlandbouw en de afbouw van de hoeveelheid dierlijke mest die mag worden geplaatst en wel mag worden aangevuld met kunstmest. Eerder vroegen de organisaties dit ook aan demissionair landbouwminister Piet Adema.


Doelen voor de sector

De deelnemende organisaties stellen in het manifest uitdrukkelijk niet de ogen te sluiten voor de opgaven voor de Nederlandse landbouwsector. Ze schrijven in het manifest dat ze zich willen inspannen om aan de Kaderrichtlijn Water te voldoen. Ook pleiten ze voor zoveel mogelijk doelsturing om dat doel te behalen.

'Wij realiseren ons dat we in 2027 moeten voldoen aan de eisen die worden gesteld in de Kaderrichtlijn Water', staat er. 'Wij zullen ons inspannen om samen met de betrokken ministers en andere bevoegde gezagen na te gaan of overal sprake is van realistische normen voor stikstof en fosfaat (oppervlaktewater), waar nog sprake is van ernstige normoverschrijdingen, wat de oorzaken van die normoverschrijdingen zijn, of die toegeschreven kunnen worden aan de land- en tuinbouw en zo ja, hoe we die overschrijdingen kunnen verminderen.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  18° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  80 %
Meer weer