Draagvlak voor wolf in Nederland neemt af

Het maatschappelijk draagvlak voor hervestiging van de wolf in Nederland is afgenomen. In januari 2020 vond 57 procent van de Nederlanders dat de wolf welkom is in Nederland. Dit is gedaald naar 42 procent.

Draagvlak+voor+wolf+in+Nederland+neemt+af
© Dirk Hol

Dat blijkt uit onderzoek onder meer dan tweeduizend Nederlanders dat demissionair minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof in september 2023 heeft laten uitvoeren. De resultaten zijn nu gepubliceerd. Mensen die positief zijn over de wolf, zien nog altijd de meerwaarde voor de biodiversiteit, terwijl mensen die bezorgd zijn over de wolf, de aanvallen van wolven op vee als belangrijkste argument aanvoeren.

In 2020 waren Nederlanders overwegend positief over de wolf. In 2023 zijn de groepen mensen die positief zijn en mensen die bezorgd zijn over de wolf vrijwel even groot. Daarnaast blijkt dat een groter aantal Nederlanders, meer dan een kwart, neigt naar het vermijden van (natuur)gebieden waar wolven voorkomen. Belangrijkste argument hiervoor is de angst van mensen om wolven tegen te komen.


Natuur en ruimte

De perceptie dat er genoeg natuur en ruimte is voor wolven is afgenomen. In oktober 2020 gaf 56 procent van de ondervraagden aan dat zij vinden dat er genoeg ruimte is voor de wolf in Nederland. Nu vindt nog 42 procent dat die ruimte er is. Nederlanders vinden nu juist overwegend dat er niet voldoende ruimte is voor de wolf (49 procent).

Hoewel in januari 2020 nog 52 procent vond dat de wolf thuishoort in Nederland, is dit percentage nu gedaald naar 43 procent. Het aantal Nederlanders dat vindt dat de wolf niet thuishoort in Nederland, is gestegen van 20 procent in januari 2020 naar 35 procent in september 2023.


Meer Nederlanders vinden dat er moet worden ingegrepen bij dieren die voor overlast of voor schade zorgen. Nu is 33 procent van de Nederlanders voor ingrijpen bij dieren die voor overlast of schade zorgen. In januari 2020 was dat nog 20 procent. De meerderheid (58 procent) vindt niet dat er in Brussel moet worden besloten hoe we hier in Nederland met de wolf omgaan. 19 procent vindt wel dat dit in Brussel mag worden besloten.


Europese Commissie wil aanpassing

De Europese Commissie heeft in december vorig jaar een voorstel gepubliceerd om de beschermde status van de wolf onder het Verdrag van Bern te verlagen van 'strikt beschermd' naar 'beschermd'. Het doel van het voorstel is om meer ruimte en flexibiliteit te creëren in beheermaatregelen tegen de wolf, terwijl er onverminderd wordt gestreefd naar het bereiken en behouden van een gunstige staat van instandhouding voor de soort.

In december 2024 is de jaarlijkse Standing Committee meeting van het Verdrag van Bern. Hier wordt het voorstel behandeld als voldoende EU-lidstaten het steunen. Over deze steun wordt waarschijnlijk in het voorjaar van 2024 in de Milieuraad gestemd. Nederland moet nog een standpunt bepalen.

Een eventuele wijziging van de beschermde status onder het Verdrag van Bern heeft geen directe gevolgen voor de juridische bescherming van de wolf in Nederland. Totdat de Europese en nationale wetgeving zijn aangepast, blijft de wolf strikt beschermd in lijn met het huidige beschermingsregime van de Habitatrichtlijn. Als de wijziging van de beschermde status onder het Verdrag van Bern van kracht wordt, is het de verwachting dat de Europese Commissie in 2025 een voorstel opstelt voor het overeenkomstig wijzigen van de Habitatrichtlijn.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer