Kabinet ziet vier oplossingen voor PAS-melders

Het kabinet onderzoekt vier mogelijkheden om de situatie van PAS-melders op te lossen. Deze opties bestaan uit legaliseren, maatwerk, vrijwillige beëindiging en schadevergoeding. Demissionair minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft dit vrijdag bekendgemaakt.

Kabinet+ziet+vier+oplossingen+voor+PAS%2Dmelders
© Dirk Hol

Een PAS-melding legaliseren blijft het uitgangspunt, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Daarvoor is het nodig dat de overbelasting van stikstofdepositie op de natuur afdoende wordt teruggebracht. 'Gezien de mate van overbelasting is dit een taaie opgave en ik wil PAS-melders de gelegenheid geven hier niet op te wachten als andere bij hen passende oplossingen voorhanden zijn.'

Bij het uitwerken van een 'verbrede aanpak' hanteert Van der Wal twee uitgangspunten: keuzevrijheid van de PAS-melder en de overheid moet duidelijkheid geven over het proces, de aanpak van die oplossingsrichting en hulp bieden om dit te realiseren.


Mogelijkheid 1: legaliseren bestaande situatie

De mogelijkheid die veel PAS-melders wensen, is er een waarbij de bedrijfsvoering niet aangepast hoeft te worden. Dat betekent in veel gevallen dat er wordt gemitigeerd met stikstofdepositieruimte van een andere initiatiefnemer.

De voorwaarde bij deze optie is dat er stikstofdepositieruimte beschikbaar moet zijn en dat extern salderen mogelijk is, maar het aantal gebieden waar dit aan de orde is, is op dit moment nog beperkt, erkent de minister.


Mogelijkheid 2: maatwerk

Bij de mogelijkheid van maatwerk wordt de activiteit zo aangepast dat de stikstofdepositie wordt teruggedrongen tot het niveau van de laatst verleende toestemming. Een agrarische PAS-melder kan het bedrijf omschakelen, bijvoorbeeld naar akkerbouw of biologische bedrijfsvoering en gaat dus door met minder dieren.

Deze wijze van het realiseren van een oplossing kan volgens Van der Wal bij een deel van de PAS-melders een optie zijn, omdat veel PAS-melders een bestaande onderliggende toestemming hebben, zoals een hinderwet- of natuurvergunning.


Mogelijkheid 3: vrijwillige beëindiging

Er zijn drie vrijwillige beëindigingsregelingen waar agrarische PAS-meldingen (op termijn) mogelijk gebruik van kunnen maken. Dit is in de eerste plaats de piekbelastersregeling Lbv-plus. Dan is er de brede beëindigingsregeling die wordt opengesteld in het kader van de mestproblematiek.

Tot slot is er de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen. Deze regeling richt zich op bedrijven in veenweidegebieden, beekdalen, (hoge) zandgronden en overgangsgebieden. Deze regeling moet rond de zomer worden opengesteld.


Mogelijkheid 4: schadevergoeding

Het laatste spoor waar een PAS-melder gebruik van kan maken, is het laten vergoeden van de schade waar de Staat voor verantwoordelijk is. Gedoeld wordt op de schade die het directe gevolg is van de achteraf onverbindend gebleken vrijstellingsregeling voor kleine deposities. Hiervoor is een onafhankelijke adviescommissie ingesteld.

Deze Commissie schadevergoeding PAS-melders heeft als taak om de minister te adviseren over het afhandelen van schadeverzoeken. Tot nu toe zijn er verschillende informatieverzoeken gedaan, maar is nog geen schadevergoeding uitgekeerd.


Plan voor de zomer uitwerken

De komende maanden gaat Van der Wal samen met enkele PAS-melders, maatschappelijke partijen en de provincies aan de slag om deze mogelijkheden verder uit te werken en de uitvoering hiervan concreet vorm te geven. Rond de zomer moet de uitwerking zijn afgerond.

Het opstellen van het plan gebeurt op verzoek van de Tweede Kamer, naar aanleiding van een motie van de PVV waarin de minister werd gevraagd om snel met oplossingen te komen voor de PAS-melders.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer