ZLTO-leden laten stem horen: ‘Hoe kan het wel? Dat wil ik uit blijven stralen’

Woensdagavond 21 februari vond in ‘s-Hertogenbosch een drukbezochte regiotour van ZLTO en LTO Nederland plaats. Leden van ZLTO gingen gepassioneerd in gesprek over alles wat momenteel op de land- en tuinbouw afkomt. Ruim 120 ondernemers lieten hun geluid horen, met oog op het water-, bodem- en mineralenbeleid.

ZLTO%2Dleden+laten+stem+horen%3A+%E2%80%98Hoe+kan+het+wel%3F+Dat+wil+ik+uit+blijven+stralen%E2%80%99
© Wim Hollemans

De avond werd georganiseerd vanwege de bezorgdheid bij het gros van de leden over de toekomst van hun bedrijf. Een grote hoeveelheid aan verplichtingen en regels wordt momenteel uitgestort over het boerenerf. Of het nu gaat over verplichte bufferstroken of aanwijzing van met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden), toenemende afzetkosten of verlies van derogatie en mestplaatsingsruimte: er heerst onrust. Om de belangen van de sector landelijk zorgvuldig te kunnen behartigen, zocht LTO het gesprek middels de regiotour.

Wim Bens opende de avond met een hartstochtelijk betoog. De bestuursvoorzitter van ZLTO zocht de natuurlijke verbinding binnen de sector. ‘Het is belangrijk dat we ons laten horen. De stapeling van regels is te groot geworden om nog winstgevend te kunnen worden als ondernemer. We moeten bij elkaar aansluiten en het geluid van boeren en tuinders verspreiden.’

‘We moeten naar een duurzamere manier van werken, maar we hebben tijd nodig’, legde Bens uit. ‘Het is ontzettend moeilijk om aan alle richtlijnen te voldoen. Er moet namelijk ook nog gewoon geld verdiend worden om de investeringen te kunnen doen die verduurzaming bewerkstelligen. Maar uit rancune niet met de overheidsinstanties aan tafel gaan zitten, is niet de manier en levert niets op.’


Krachten bundelen

Namens ZLTO deed Bens de oproep om als sector de krachten te bundelen. ‘We gaan met politici in gesprek. Dat gaan we doen op een fatsoenlijke, waardige en respectvolle manier. Maar ik roep iedereen hier op om donderdag 7 maart in Nijkerk, tijdens de landelijke LTO-bijeenkomst, de grote Boerenmanifestatie, aanwezig te zijn. Die zaal zou te klein moeten zijn voor iedereen die dit aangaat. Laat je stem horen.’


Ook deed Bens een oproep aan alle ZLTO-afdelingen om op vrijdag 8 maart ook gemeentelijk het geluid van het erf te laten horen; ‘Hoe kan het wel, zodat boeren en tuinders kunnen blijven bestaan en voor gezond voedsel en fijn groen kunnen blijven zorgen?’


Presentatie geeft inzichten

Namens LTO presenteerden algemeen directeur Hans van den Heuvel en themaspecialist Bodem en Mineralen Willemien van de Kandelaar een feitelijke terugblik op het beleid en de maatregelen die de sector sinds het begin van de jaren negentig over zich uitgestort heeft gehad. Dat werd gevolgd door lobbystrategieën en actieprogramma’s van de organisatie. Ook werden diverse scenario’s geschetst met betrekking tot het water-, bodem en mineralenbeleid.

Op basis van de uiteenlopende scenario’s konden leden hun stem laten horen. Dat werd dan ook op constructieve wijze massaal gedaan. Een groot scala aan thema’s werd behandeld, zoals het belang van evenwichtsbemesting, bescherming van goede landbouwgrond, zorg voor winstgevendheid van agrarische ondernemingen en gelijke normeringen van mest in Europa.


Internationale voedselstrategie

Een van de actiepunten van ZLTO die ter sprake kwam, is het geluid tijdens de Grüne Woche. Algemeen directeur Kathleen Goense van ZLTO sprak vorige maand op de internationale beurs in Berlijn. Ze herhaalde de woorden, die ze uitsprak in de Duitse hoofdstad, nog eens ten overstaan van de leden. ‘We hebben aangegeven dat we naar een Europese voedselstrategie moeten kijken en wat daarin de toegevoegde waarde van de vruchtbare delta kan zijn. We merken dat er openingen komen en daar willen we op inspelen.’


Van den Heuvel was blij met de reacties vanuit zijn achterban. De algemeen directeur draagt het geluid met veel zorg. ‘Dit soorten avonden zijn voor ons erg waardevol, omdat we op een open manier in gesprek kunnen met onze leden. Vanuit verschillende invalshoeken proberen we samen tot oplossingen te komen voor de problemen die spelen bij agrariërs.’


Staan voor blijvers, zorg voor wijkers

Toch werken de huidige richtlijnen nog beklemmend voor veel leden. Dat besef is er dan ook, weet Bens, die de succesvolle en interactieve bijeenkomst ook weer afsloot. ‘Hoe kan het wel? Dat wil ik uit blijven stralen. Boeren willen namelijk wel degelijk stappen zetten. Dat moeten we koesteren. Voedsel produceren is van net zo’n vitaal belang als pakweg het produceren van energie. Dat moet Nederland zien.’

‘We stralen hier uit dat we met elkaar verantwoordelijkheid nemen’, volgde het slotpleidooi. En met die boodschap konden de leden huiswaarts keren. Op donderdag 7 maart wacht de landelijke bijeenkomst, waarbij politici het geluid uit het werkveld gepresenteerd krijgen. ‘Laten we nog één keer zeggen: ZLTO is er voor de blijvers, maar we hebben zorg voor de wijkers. Dat is onze strategie en daar gaan we op inzetten.’

Komende dinsdag, 27 februari, is er een vergelijkbare ledenbijeenkomst in Woensdrecht. Aanmelden hiervoor kan via: Regiotour LTO over water-, bodem- en mineralenbeleid Woensdrecht.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  20 %
 • Vrijdag
  22° / 17°
  80 %
Meer weer