Voorstel LTO aan minister om KDW uit de wet de halen

LTO heeft een eigen voorstel uitgewerkt waardoor de kritische depositiewaarde (KDW) uit de wet en de vergunningverlening gehaald kan worden. In een webinar lichten LTO-portefeuillehouder Platteland & Omgeving Bert Zandman en themaspecialisten Hans Haarsma en Herman Litjens het LTO-voorstel toe. LTO vraagt minister Christianne van der Wal om serieus kennis te nemen van het voorstel van LTO en hierop te reageren.

Voorstel+LTO+aan+minister+om+KDW+uit+de+wet+de+halen
© Dirk Hol

Demissionair minister voor Stikstof & Natuur Van der Wal zoekt naar alternatieven om de kritische depositiewaarde (KDW) uit de Wet Natuurbescherming te kunnen schrappen. LTO maakt geen onderdeel uit van deze werkgroep, maar komt met een eigen voorstel.

Op 29 mei 2019 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State afgewezen. Sindsdien zit vergunningverlening in het slob, omdat deze gebaseerd is op modelberekeningen van de stikstofdepositie in natuurgebieden, afgezet tegen de KDW. Hierbij wordt een direct verband verondersteld tussen de stikstofuitstoot door agrarische activiteiten enerzijds en de stikstofneerslag in natuurgebieden anderzijds. De voorbije jaren hebben veel studies aangetoond dat er grote wetenschappelijke bezwaren kleven aan deze werkwijze. Het legaliseren van PAS-melders en interimmers (boeren die volstrekt buiten hun schuld om ineens niet meer over een geldige natuurvergunning beschikten) blijkt op basis van de huidige werkwijze nagenoeg onmogelijk. Sinds 2019 is er maar een fractie van de PAS-melders gelegaliseerd, terwijl het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft toegezegd dat alle PAS-melders voor 2025 weer over een geldige vergunning zouden beschikken.


Vier doelen voorstel

Met dit alternatieve voorstel wil LTO vier doelen bereiken:
• Er moet meer onderzoek komen naar droge depositie van stikstof uit de lucht. Op dit moment is het immers niet bekend welk deel van de stikstofconcentraties in de lucht daadwerkelijk neerslaan. Daarom moeten er ook veel meer metingen plaatsvinden naar de effecten van deze droge depositie. Bodemmonsters moeten meer inzicht geven in de effecten op onder andere het bodemleven.
• Niet de KDW of de Staat van instandhouding (SVI), maar het verslechteringsverbod moet de centrale focus van handelen zijn waarop vergunningverlening gebaseerd wordt. Door toekomstige vergunningverlening te baseren op de SVI zouden wéér nieuwe omgevingswaarden worden geïntroduceerd waarop boeren geen invloed hebben en waarop zij niet kunnen sturen. Daar is LTO op tegen.
• De KDW dient als resultaatverplichtende omgevingswaarde uit de Wet Natuurbescherminggeschrapt te worden en vervangen te worden door een resultaatverplichting tot het reduceren van stikstofemissies. Vanuit Europese wet- en regelgeving bestaat er geen verplichting om de KDW op te nemen in nationale wetgeving.
• Er dient een substantieel hogere drempelwaarde (minimaal 1 mol/ha/jr) te komen, zodat veel minder activiteiten hoeven te worden getoetst op depositie van stikstof. Hierdoor kunnen PAS-melders en interimmers op korte termijn gelegaliseerd worden.

Lees hier de inhoudelijke notitie van LTO.Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer